TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu làm việc với phương châm “Làm hết việc chứ không hết giờ”
Thứ Tư, 22/01/2020 16:00

Trong năm 2019, tình hình trật tự trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tội phạm hình sự vẫn còn diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, liễu lĩnh gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại và khiếu kiện hành chính còn nhiều, tính chất ngày càng phức tạp và gay gắt, nhất là đối với lĩnh vực tranh chấp liên quan đến đất đai.

Trước tình hình trên, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh Bạc Liêu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 bằng chương trình, kế hoạch với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại từng đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và sự nổ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức của TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu. Từ đó, TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà.

Năm 2019, mặc dù số lượng án thụ lý tăng 20,5%  nhưng đội ngũ công chức TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là Thẩm phán, Thư ký đã đẩy nhanh công tác giải quyết, xét xử các loại án để đạt tỷ lệ án giải quyết tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2018. Bình quân mỗi thẩm phán giải quyết 9,05 vụ/tháng (vượt chỉ tiêu 1,05 vụ/tháng). Chất lượng án giải quyết được nâng lên rõ rệt, số lượng vụ án bị kháng cáo, kháng nghị và bị hủy, bị sửa do lỗi của Thẩm phán chiếm tỷ lệ thấp, không kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm, không có án quá thời hạn chuẩn bị xét xử. 

a-xong-dat-dang-quoc-khoi-chanh-an-tand-bac-lieu-w916-h1027.jpg

Thẩm phán cao cấp Đặng Quốc Khởi, Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu

Trong quá trình giải quyết, xét xử các loại án TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của TAND cấp trên, lãnh đạo cấp ủy các cấp và sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ban ngành trong tỉnh; TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu đã giải quyết về cơ bản đạt các chỉ tiêu cấp trên giao, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Năm 2020, TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, quyết tâm giải quyết đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh các phong trào thi đua với khẩu hiệu: “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý” trong toàn thể công chức TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Tập thể lãnh đạo, thẩm phán, công chức và người lao động TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu tiếp tục làm việc với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”. Thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp đột phá của TANDTC. Năm mới, TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu rất mong TANDTC cho tuyển thêm biên chế bổ sung các biên chế đã nghỉ hưu theo chế độ; Tiếp tục quan tâm, bổ sung kinh phí xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm phương tiện làm việc để tạo điều kiện thuận lợi cho TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PV
Tag: TAND , bạc liêu , trật tự , hình sự