Phú Yên: Cải cách tư pháp góp phần ổn định xã hội, xây dựng lòng tin trong dân
Thứ Bảy, 12/09/2020 20:16

Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đã và đang đi vào cuộc sống ở tỉnh Phú Yên. Từng bước thay đổi diện mạo mới đầy niềm tin, hi vọng và phát triển trong giai đoạn mới.

Đóng vai trò hiện thực hóa về cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Phú Yên đã xác định Nghị quyết 49 có vị trí trung tâm, hoạt động xét xử là trọng tâm xuyên suốt trong thời gian qua. Từ năm 2005 đến 2019, TAND hai cấp địa phương thực hiện đảm bảo chất lượng xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm và kết quả nhiệm vụ đạt trên 95% giải quyết các vụ án.

Trải qua giai đoạn khó khăn năm 2019, tập thể TAND hai cấp tỉnh Phú Yên đồng lòng vượt qua, bám theo tinh thần phong trào thi đua xuyên suốt của Tòa án nhân dân là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”. Với khẩu hiệu “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền thấm nhuần nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

bai-phu-yen-so-13-9-dat-50-to-vp-tay-nguyen-1-w1000-h467.JPG

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình chụp hình lưu niệm với toàn thể cán bộ TAND hai cấp tỉnh Phú Yên.

Đồng chí Phạm Tấn Hoàng nhận nhiệm vụ Chánh án TAND tỉnh Phú Yên từ tháng 04/2019, đây là giai đoạn khó khăn của ngành tòa án địa phương. Sau hơn 01 năm vượt sóng gió, vị thuyền trưởng Phạm Tấn Hoàng đang dần đưa con thuyền TAND hai cấp đi đúng quỹ đạo theo định hướng của TAND tối cao.

Đồng chí Phạm Tấn Hoàng bộc bạch với phóng viên: “Từ khi nhận nhiệm vụ Chánh án ở Phú Yên, tôi đã không ngừng đẩy mạnh công tác xét xử, bố trí và bồi dưỡng nhân lực đúng vị trí, tăng cường sự thống nhất chuyên môn, khích lệ sự đoàn kết đồng nghiệp trong hệ thống TAND hai cấp tỉnh. Để chỉ đạo thông suốt, bản thân các thuyền trưởng phải gương mẫu và không ngừng học hỏi theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Nhờ đó, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 đã hoàn thành trên 51% (tương đương 2.237 vụ án các loại) và tiếp tục quyết tâm không để xảy ra các án tồn đọng hoặc bị hủy, góp phần nâng cao chất lượng cải cách tư pháp”.

Định hướng về cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Đại Dương – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đề ra giải pháp: “Xây dựng thể chế hóa công tác tư pháp là hoạt động cấp thiết, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn và tư duy pháp luật trong quá trình xây dựng Đảng. Để thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới, Tỉnh ủy luôn quan tâm đến quá trình cải cách tư pháp với các nhiệm vụ trọng tâm.

bai-phu-yen-so-13-9-dat-50-to-vp-tay-nguyen-1-w1000-h467.JPG

Đồng chí Phạm Đại Dương (bên trái) được sự quan tâm sâu sát của đồng chí Nguyễn Hòa Bình trong chuyến công tác ở tỉnh Phú Yên.

Yêu cầu triển khai thường xuyên việc quán triệt nội dung Nghị quyết 49; tích cực học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05; bồi dưỡng kiến thức và trình độ đối với cán bộ làm công tác tư pháp; cải cách hành chính toàn diện gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường quy chế bảo vệ người tố giác sai phạm và cán bộ thực thi tư pháp. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị tư pháp ký kết quy chế phối hợp và giám sát thường xuyên hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp, gắn liền với mối quan hệ phối hợp của Ban Nội chính Tỉnh ủy”.

bai-phu-yen-so-13-9-dat-50-to-vp-tay-nguyen-1-w1000-h467.JPG

Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) và Chánh án TAND tỉnh Phú Yên (bên trái) ký kết quy chế phối hợp.

Tháng 10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ và tham gia tố tụng trong công tác giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính. Đây là hoạt động phối hợp đột phá trong công tác cải cách tư pháp ở tỉnh Phú Yên.

Đồng chí Phạm Đại Dương nhấn mạnh: “Song song việc cải cách tư pháp, yêu cầu từng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân luôn nêu cao ý thức “thượng tôn pháp luật”. Trên chặng đường của nhiệm kỳ 2020-2025, địa phương kiên quyết xử lý nghiêm minh các biểu hiện suy thoái đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hàng ngũ của Đảng, xây dựng lòng tin trong nhân dân và chiến lược cải cách tư pháp thực sự đi vào cuộc sống của toàn dân ở Phú Yên”.

Dương Vương
Tag: Phú Yên , Cải cách tư pháp , lòng tin trong dân