Định hướng hoàn thiện chế định Hội thẩm nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp
Thứ Hai, 26/04/2021 18:44

Đây là một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu đưa ra thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội thảo khoa học “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân theo nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng” diễn ra ở thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc, ngày 26/4.

chanh-an-hoi-thao-khoa-hoc-w1920-h1080.jpg

PGS. TS Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì và chỉ đạo Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân theo nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng” được tổ chức trong hai ngày 26-27/4, với các nội dung quan trọng: “Định hướng hoàn thiện chế định Hội thẩm nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”; “Tham vấn đối với Dự thảo Đề án bảo vệ người dưới 18 tuổi trong hoàn cảnh pháp lý đặc biệt” và “Công tác phát triển án lệ giai đoạn 2016-2021, định hướng giai đoạn 2021-2030”. PGS. TS Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì và chỉ đạo Hội thảo. Đồng điều hành Hội thảo: TS. Nguyễn Trí Tuệ - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trong ngày 26/4, các đại biểu tập trung thảo luận về nội dung “Định hướng hoàn thiện chế định Hội thẩm nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, với sự tham gia của Ủy ban tư pháp Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực pháp lý, đại diện các cơ quan, bộ ngành TW, TAND các cấp...

chanh-an-hoi-thao-khoa-hoc-w1920-h1080.jpg

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: “Đảm bảo sự tham gia của nhân dân vào hoạt động của Nhà nước nói chung, công tác tư pháp nói riêng là đặc tính của các nhà nước tiến bộ. Ở nước ta, việc nhân dân tham gia hoạt động xét xử được thể hiện thông qua chế định về Hội thẩm nhân dân, nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc “lấy dân làm gốc” và nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong thời gian qua, Hội thẩm nhân dân đã tham gia rất tích cực vào công tác xét xử các vụ án của Tòa án, qua đó đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cho vụ án được xét xử công bằng, khách quan, đúng người, đúng tội, phù hợp với quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân. Hội thẩm nhân dân cũng là những hạt nhân trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, là nòng cốt của các tổ hòa giải ở cơ sở, góp phần hàn gắn những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân.

chanh-an-hoi-thao-khoa-hoc-w1920-h1080.jpg

Quang cảnh Hội thảo

Qua quá trình hoàn thiện pháp luật, chế định Hội thẩm nhân dân trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đã có những sửa đổi, bổ sung quan trọng nhằm khắc phục những bất cập trong tổ chức và hoạt động của Hội thẩm nhân dân, tạo điều kiện đảm bảo ngày càng tốt hơn cho sự tham gia của nhân dân trong hoạt động giải quyết, xét xử các loại vụ án. Tuy nhiên, thực tiễn công tác của các Tòa án, đặc biệt là qua phối hợp theo dõi việc quản lý tổ chức và hoạt động của Hội thẩm nhân dân cũng cho thấy một số bất cập cần được khắc phục để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

“Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp và chuẩn bị cho việc xây dựng chiến lược mới về cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao được Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ban Nội chính Trung ương phân công triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án “Nghiên cứu, hoàn thiện chế định Hội thẩm nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”. Trên cơ sở ý kiến, góp ý của các đại biểu tại Hội thảo, Tòa án nhân dân tối cao sẽ tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ban Nội chính Trung ương”, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết.

Hà Lan - Đức Hạnh
Tag: cải cách tư pháp , hội thẩm nhân dân , Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình