TAND các cấp tiếp tục dừng nhận đơn trực tiếp đến hết ngày 15/04
Thứ Hai, 30/03/2020 21:27

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang vừa ký ban hành Văn bản số 113/TANDTC-VP, trong đó yêu cầu các Tòa án tiếp tục thực hiện Chỉ thị 02/2020/CT-CA của ngày 10/03/2020 của Chánh án TANDTC, trong đó có việc TAND các cấp dừng nhận đơn trực tiếp đến hết ngày 15/04/2020.

Theo văn bản, TANDTC yêu cầu Tòa án các cấp và các đơn vị trực thuộc Tòa án tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19….

Từ ngày 31/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020, các Tòa án chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/2020/CT-CA ngày 10/3/2020 của Chánh án TANDTC về phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống TAND. 

Trước đó, ngày 10/03/2020, Chánh án TANDTC đã ký ban hành Chỉ thị 02/2020/CT- CA, trong đó yêu cầu Tòa án các cấp tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tòa án;

Tòa án thông báo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua các phương thức khác như: Gửi đến Tòa án thông qua dịch vụ bưu chính; Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Công thông tin điện từ của Tòa án.

Tạm dừng việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và các tài liệu, chứng cứ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tiếp mà thực hiện bằng các phương thức khác như: Qua dịch vụ bưu chính; Qua phương tiện điện tử; Qua các phương thức khác theo quy định của pháp luật tố tụng.

Tạm dừng mở các phiên tòa, phiên họp giải quyết; Tạm dừng việc triệu tập đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân đến Tòa án đối với các vụ án, vụ việc đang còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng.

Trong thời gian tạm dừng xét xử, các Thẩm phán tập trung nghiên cứu hồ sơ để sau khi hết dịch sẽ bố trí lịch xét xử liên tục....

Văn bản số 113/TANDTC-VP ngày 30/3/2020 cũng nêu rõ, đối với vụ án, vụ việc đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn) và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Không tổ chức các phiên tòa, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng; Yêu cầu thực hiện giữ khoảng cách trên 2m giữa người với người trong phòng xét xử.

Yêu cầu người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trước khi vào phòng xử án phải được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trong suốt thời gian tố tụng.

Dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở; giữ khoảng cách tiếp xúc trên 2m; Luôn đeo khẩu trang khi làm việc và khi đi ra ngoài.

Tâm Phúc
Tag: Công văn 113/TANDTC-VP , Chỉ thị 02 của Chánh án , dừng nhận đơn trực tiếp , tòa án , công lý , công lý và xã hội