Ông Nguyễn Hòa Bình được đề cử giữ chức Chánh án TANDTC
Thứ Hai, 26/07/2021 12:32

Ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chánh án TANDTC nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khóa XV được đề cử giữ chức Chánh án TANDTC, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong phiên làm việc sáng 26/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VSNDTC.

Theo đó, ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chánh án TANDTC nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khóa XV được đề cử giữ chức Chánh án TANDTC, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Võ Thị Ánh Xuân – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch nước đương nhiệm, đại biểu Quốc hội khóa XV được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

00-w602-h398.jpg

Chánh án TANDTC nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Hòa Bình 

Ông Lê Minh Trí – Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khóa XV được giới thiệu để Quốc hội bầu Viện trưởng VKSNDTC nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong chiều nay (26/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VSNDTC.

Sau đó, Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VSNDTC.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách trước khi bỏ phiếu bầu các chức danh trên. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau đó. 

 

Gia Nguyễn
Tag: Chánh án , Nguyễn Hòa Bình , Quốc hội