Chiều 26/7, Chánh án TANDTC sẽ tuyên thệ nhậm chức
Thứ Hai, 26/07/2021 10:25

Chiều nay (26/7) cùng với đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TANDTC, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội tiếp tục làm công tác nhân sự, nghe Chủ tịch nước vừa đắc cử trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại Đoàn về Dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC.

Trong phiên họp chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC. Sau đó, Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC bằng hệ thống biểu quyết điện tử, Chánh án TANDTC cao tuyên thệ.

0-w1000-h700.jpg

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình 

Chánh án hiện nay của TANDTC là Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình (SN: 24/5/1958), quê quán: xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ học vấn: Trên Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật

Chức vụ: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII

Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Quá trình công tác:

Năm 1975 - 1980: Sinh viên khóa 7, Trường Đại học An Ninh nhân dân

Năm 1980 - 1987: Đội trưởng Văn phòng Công an huyện Tam Kỳ, Phó Văn phòng tổng hợp, Phó Phòng nghiên cứu khoa học Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

Năm 1987 - 1991: Nghiên cứu sinh Học viện Bộ Nội vụ Liên Xô

Năm 1992: Phó Phòng đấu tranh án công nghiệp, Phó Bí thư chi bộ P2, Cục CSKT Bộ Công an (C15)

Năm 1995 - 1999: Trưởng Phòng đấu tranh án công nghiệp, Bí thư chi bộ P2, Cục CSKT Bộ Công an (C15), Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy C15

Năm 1999 - 2001: Phó Cục trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy C15- Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an

Năm 2002 - 2004: Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy C15, Ủy viên Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an

Năm 2005 - 2006: Phó Tổng cục trưởng, Ủy viên Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an

Năm 2007 - 2008: Thiếu tướng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó Tổng cục trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an

Năm 2008 - 2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Năm 2010: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Tháng 1/2011: Được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Tháng 7/2011: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Tháng 1/2016: Được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 8/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

 

Gia Nguyễn
Tag: Chánh án TANDTC , Chánh án Nguyễn Hòa Bình , tòa án nhân dân tối cao , công tác nhân sự , họp quốc hội