Các đơn vị thuộc TANDTC thực hiện làm việc giãn cách từ ngày 27/5/2021
Thứ Tư, 26/05/2021 16:17

Chánh án TANDTC có Công văn hỏa tốc số 155/ VP-TANDTC ngày 26/5/2021 về phòng chống dịch đối với các đơn vị thuộc TANDTC. Theo đó, kể từ ngày 27/5/2021 các đơn vị thuộc TANDTC thực hiện làm việc giãn cách, khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà...

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Chánh án TANDTC yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau đây:

Thường xuyên cập nhật và quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Ban Bí thư, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, UBND TP Hà Nội, các cơ quan y tế và các văn bản của TANDTC về phòng chống dịch Covid-19.

Thường xuyên cập nhật, rà sát các trường hợp F1, F2, F3 là cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị và thông báo ngay cho Văn phòng TANDTC.

Trường hợp phát sinh F1 tại cơ quan, đơn vị phải yêu cầu tự cách ly tại nhà và thông báo cho các cơ quan y tế và các biện pháp xử lý theo quy định.

Kể từ ngày 27/5/2021 các đơn vị thuộc TANDTC thực hiện làm việc giãn cách, khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Khi có việc cần thiết đến cơ quan thì phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch do thủ trưởng các đơn vị tùy theo yêu cầu công việc phân công hợp lý.

Cán bộ, công chức đến trụ sở cơ quan thực hiện nhiệm vụ bảo đảm 50% quân số, nhưng vẫn phải đảm bảo chỉ tiêu công tác. Các đồng chí lãnh đạo cấp vụ trở lên các đồng chí được bố trí phòng làm việc riêng thì làm việc bình thường tại cơ quan.

Học viện Tòa án chủ động phương án làm việc dãn cách đối với công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm nội dung chương trình học đối với học viên, sinh viên.

Giao Văn phòng TANDTC chủ động tăng cường khử khuẩn tại trụ sở cơ quan, bố trí các thiết bị y tế cần thiết để bảo đảm phòng chống dịch. Bố trí thêm địa điểm làm việc cho các đơn vị đăng ký làm việc bảo đảm dãn cách.

Cán bộ, công chức khi ra khỏi thành phố Hà Nội phải xin phép, khi về phải báo cáo lịch trình và khai báo y tế.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC chịu trách nhiệm trước Chánh án TANDTC về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị. Đối với những đơn vị không thực hiện nghiêm túc, triển khai không kịp thời thì thủ trưởng đơn vị bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

Bạch Dương
Tag: TANDTC , công văn hỏa tốc , phòng chống dịch COVID-19 , khai báo y tế