Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

2 kết quả phù hợp

Xây dựng, phát triển văn hóa toàn diện, phù hợp với xu thế

Nâng cao hiệu quả xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại là một trong những nội dung nổi bật trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Huế: Cấm du khách ăn mặc hở hang đi thăm quan các di tích cố đô

Kể từ ngày 1/7, du khách tham quan di tích Cố đô Huế phải tuân thủ quy định về trang phục phù hợp môi trường du lịch văn minh, lịch sự, phù hợp với ứng xử văn hóa dân tộc.