Cái giá phải trả cho việc “tu tập sai đường”

Mong rằng trước khi giã từ cuộc sống, Thiên Hà ý thức được rằng, cuộc đời bị cáo mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân không phải là “ý trời” từ chính sự mông muội và hành vi tội ác của bị cáo, đây cũng là sự công minh của pháp luật.