Thủ tướng Áo bất ngờ bị phế truất sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz và chính phủ bảo thủ bất ngờ bị phế truất vào hôm 27/5 sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở quốc hội.