Long An: Cần giải quyết thỏa đáng vụ án tranh chấp di sản thừa kế

Liên quan đến vụ án tranh chấp “Chia thừa kế quyền sử dụng đất” ở Long An, bà Huỳnh Thị Cúc và các em đã làm đơn kháng cáo, bà yêu cầu chia thừa kế đối với thửa đất 189 thuộc tờ bản đồ 15, diện tích 974m² để bà và các em làm nơi thờ tự cha mẹ và ổn định cuộc sống.