Trung tâm Y tế TP Lạng Sơn: Tăng cường công tác khám, chữa và phục vụ cho bệnh nhân

Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Lạng Sơn. Mạng lưới y tế cơ sở gồm 08 Trạm y tế xã, phường, với 53 cán bộ y tế, 48 nhân viên y tế thôn bản và trên 100 cộng tác viên dinh dưỡng và CTV dân số kế hoạch hóa gia đình.