Huyện Bình Gia (Lạng Sơn): Chú trọng công tác bảo đảm ATGT những tháng cuối năm

Thời gian qua, huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.