Bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh viện Trung ương Huế được thành lập năm 1894, là bệnh viện Tây y đầu tiên ở Việt Nam, đến nay là bệnh viện hạng đặc biệt, một trong ba bệnh viện đa khoa Trung ương lớn nhất thuộc Bộ Y tế - là hạt nhân Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.