Lạng Sơn: Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều 25/1, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021.