Đồng Nai: Đất có giấy chứng nhận bỗng dưng bị Sở Tài nguyên & Môi trường cấp cho người khác

Khu đất ông Nguyễn Thịnh nhận chuyển nhượng hợp pháp và được UBND huyện Nhơn Trạch cấp GCN QSDĐ từ năm 2003, đến 2018 ông Thịnh “tá hỏa” phát hiện khu đất thuộc quyền sử dụng của mình đã bị Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp GCN QSDĐ cho một cá nhân khác.