5 đối tượng trong một gia đình chuyên trộm cắp tại Bệnh viện Trung ương Huế sa lưới

Chỉ trong tháng 9, nhóm đối tượng trong cùng một gia đình đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng tại Bệnh viện Trung ương Huế.