Đồng Nai : Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đối thoại với phụ nữ

Ngày 29/9, tại hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đã đối thoại với hơn 200 phụ nữ trên địa bàn tỉnh.