Phòng chống dịch COVID-19: Các nhà thuốc phát khẩu trang miến phí chung tay phòng chống dịch

Dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, trở thành mối đe dọa toàn cầu. Tại Việt Nam việc phòng chống dịch bệnh được tiến hành cấp thiết và hết sức quyết liệt. Hàng trăm nhà thuốc trong cả nước đã chung tay phát khẩu trang miễn phí, quyết tâm góp phần đẩy lùi dịch bệnh