Trung Quốc: Biểu tình phản đối vắcxin rởm trước cơ quan chính phủ

Nhóm phụ huynh và các nhà hoạt động tụ tập hai ngày bên ngoài các tòa nhà chính phủ ở Bắc Kinh, kêu gọi công bằng cho nạn nhân vắcxin rởm.