Kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp

Tại kỳ họp thứ 9, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp.