Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

2 kết quả phù hợp

Cuộc đời, sự nghiệp của cố Thủ tướng Abe Shinzo và mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm chính trị. Ông là người đóng vai trò lớn trong việc khôi phục sự phồn vinh, uy tín và vai trò của Nhật. Đồng thời, ông cũng là người bạn lớn của Việt Nam.

Dấu ấn của cựu Thủ tướng Abe Shinzo

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống về chính trị. Quãng thời gian hoạt động ở chính trường Nhật Bản, ông đã tạo nên những dấu ấn khó phai.