Văn phòng Chính phủ có ý kiến về sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ sách Cánh Diều
Thứ Năm, 15/10/2020 21:21

Tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về việc tiếp thu ý kiến về nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

sgk1510165721-w700-h525.jpg

Bộ sách giáo khoa lớp 1 chương trình mới (ảnh minh họa)

 

 

Vừa qua, dư luận xôn xao về ngữ liệu được sử dụng trong sách Tiếng Việt 1 bộ sách Cánh Diều. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đang giao cho các đơn vị chuyên môn tiếp thu ý kiến, đồng thời chỉ đạo Hội đồng thẩm định quốc gia tiếp tục rà soát lại toàn bộ cuốn sách này.

Ngày 14/10/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 362/TB-VPCP cho biết, giáo dục là quốc sách hàng đầu và liên quan tới mọi gia đình nên trong quá trình đổi mới luôn có nhiều ý kiến đóng góp, phản biện cần được trân trọng, nghiên cứu tiếp thu, phản hồi với tinh thần thực sự cầu thị, khoa học.

Năm học 2020 – 2021 là năm học đầu tiên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới. Vừa qua, có nhiều ý kiến cho rằng sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 trong bộ sách Cánh Diều (là 1 trong 5 bộ sách được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt) có nhiều điểm không phù hợp. Các ý kiến này chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi kịp thời.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường chỉ đạo việc nghiên cứu các ý kiến góp ý, có quyết định kịp thời, phù hợp theo đúng thẩm quyền như quy định tại Điều 32 Luật Giáo dục năm 2019 để bảo đảm chất lượng của sách giáo khoa mới đáp ứng yêu cầu đảm bảo mục tiêu giáo dục như quy định tại Điều 2 Luật Giáo dục năm 2019.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát ngay các quy định, tổ chức thuộc trách nhiệm của Bộ, của Bộ trưởng liên quan tới chương trình, sách giáo khoa; có giải pháp cụ thể, hiệu quả để huy động, phát huy đội ngũ giáo viên, các nhà khoa học, chuyên gia tham gia đóng góp ý kiến đối với sách giáo khoa mới và xây dựng kho học liệu điện tử theo chương trình mới.

Huỳnh Minh Đức
Tag: Sách giáo khoa tiếng Việt 1 , Bộ sách Cánh Diều