UBND TP.HCM ban hành văn bản kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên trên địa bàn
Chủ Nhật, 29/03/2020 15:58

Ngày 28/3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm ký ban hành văn bản số 1156/UBND-VX kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19.

hoc-sinh-corona-1581778597276931275450-w603-h377.jpg

Sát khuẩn lớp học (ảnh Tuoitre)

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở GDĐT tại Tờ trình số 967/TTr-GDĐT-VP ngày 28/3/2020 và của Giám đốc Sở LĐ-TBXH tại Công văn số 9470/TTr-SLĐTBXH ngày 27/3/2020.

Hiện nay, dịch Covid-19 đang bước qua giai đoạn mới, diễn biến phức tạp. Các ngành, các cấp thành phố đang quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố. 

van-ban-1156-ubndtp-1-w906-h1280.jpg

Văn bản số 1156/UBND-VX

Để đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh trong 14 ngày tới, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo, lây nhiễm trong cộng đồng. UBND thành phố chỉ đạo, đối với học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4/2020. Đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 03/5/2020.

Sau thời gian nghỉ học nêu trên, giao Sở GDĐT, Sở LĐ-TBXH phối hợp với Sở Y tế cập nhật tình hình diễn biến phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố, tham mưu phương án đi học trở lại cho học sinh thành phố. Đồng thời chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện các chỉ đạo chuyên môn của Bộ GDĐT.

Giao UBND các quận, huyện chỉ đạo việc rà soát, giám sát các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (kể cả các trung tâm ngoại ngữ - tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học,...). Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh, học viên (các kỳ thi, khảo sát chứng chỉ ngoại ngữ - tin học, các hoạt động giáo dục kỹ năng, ngoại khóa,....).

Trong thời gian học sinh còn đang được nghỉ học, đề nghị Sở GDĐT các quận, huyện tạm ngưng cấp phép hoạt động (việc cấp phép thành lập vẫn thực hiện theo quy định) các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Huỳnh Minh Đức
Tag: Tiếp tục nghỉ học , Lê Thanh Liêm , UBND thành phố , công lý xã hội