Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025
Thứ Sáu, 04/06/2021 18:25

Ngày 04/6, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ Nhất.

1-w775-h500.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Đại tướng Tô Lâm dự Lễ công bố (Ảnh: Cổng TTĐT BCA)

Tham dự buổi lễ có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng lãnh đạo Quân ủy Trung ương, các ban của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các đồng chí tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư đã công bố Quyết định số 107-QĐNS/TW, ngày 01/6/2021 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương gồm 10 đồng chí, trong đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Thường vụ, 07 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an. Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an làm Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.

Phát biểu tại buổi ễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Đảng bộ Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thể hiện rõ nét hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương trên các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Công an Trung ương diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước vừa có nhiều thuận lợi rất cơ bản, đồng thời, phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn, tác động trực tiếp, gây ra những thách thức đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Đáng chú ý là những vấn đề nổi cộm liên quan đến an ninh con người, an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh.

2-w790-h492.jpg

Các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Cổng TTĐT BCA)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Đảng ủy Công an Trung ương phải luôn luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với công an nhân dân từ trung ương đến cơ sở. Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII. Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, chủ trương, việc làm cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và quyết tâm cao, nhất định Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau buổi Lễ, Đảng ủy Công an Trung ương đã họp phiên thứ Nhất để bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và thảo luận, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm 2021 và chỉ đạo định hướng công tác 6 tháng cuối năm và một số vấn đề quan trọng khác...

Tâm Phúc (t/h)
Tag: Đảng ủy Công an Trung ương , Tổng Bí thư , Chủ tịch nước , Thủ tướng Chính phủ