Quốc hội thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ
Thứ Tư, 28/07/2021 16:51

Chiều 28/7, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ (479/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành) và Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ (476/476 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành).

Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, Trưởng ngành nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026.

Bốn nhân sự được phê chuẩn bổ nhiệm vị trí Phó Thủ tướng gồm các đồng chí: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành.

img0905-w600-h410.jpg

Quốc hội thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ

Các nhân sự được phê chuẩn bổ nhiệm các vị trí Bộ trưởng gồm: Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, ông Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, ông Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài Chính, ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Đào Ngọc Dung -Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bốn nhân sự được phê chuẩn bổ nhiệm Thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm: ông Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và ông Đoàn Hồng Phong - Tổng thanh tra Chính phủ.

Sau 2 Nghị quyết được thông qua, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Quốc hội.

Gia Nguyễn
Tag: Quốc hội , Chính phủ , Bộ ngành