Ông Nguyễn Văn Sửu được phân công phụ trách, điều hành UBND TP Hà Nội
Thứ Tư, 12/08/2020 22:55

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định phân công đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND thành phố và UBND thành phố.

ong-nguyen-van-suu-w700-h394.jpg

Ông Nguyễn Văn Sửu

Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo số 2804 TB/TU về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban cán sự Đảng, UBND và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội.

Thông báo nêu rõ, việc phân công trên nhằm đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội và UBND TP Hà Nội trong thời gian ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phân công ông Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bi thư Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội phụ trách, điều hành hoạt động của Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội và UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Sửu thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội, Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội.

Thường vụ Thành ủy Hà Nội phân công ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội.

Bạch Dương
Tag: nguyễn văn sửu , nguyễn đức chung , chủ tịch hà nội