Kết quả ngày làm việc thứ 2 Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI
Thứ Sáu, 16/10/2020 20:26

Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành ngày làm việc chính thức thứ hai tại Hội trường thành phố, số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TPHCM. Tham dự Đại hội có 444/444 đại biểu chính thức được triệu tập.

ed805adea2c25c9c05d3-w815-h493.jpg

Quang cảnh đại hội trong ngày làm việc 16/10 (Ảnh: TTBC)

Trong buổi sáng, Đại hội nghe trình bày 10 báo cáo tham luận của đại biểu tại Hội trường gồm: Phát triển Thành phố Thủ Đức - Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố giai đoạn 2020 - 2035”, do đại biểu Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố trình bày. Tham luận “Đại học Quốc gia TPHCM tham gia phát triển kinh tế tri thức”, do đại biểu Vũ Hải Quân, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia TPHCM trình bày;

Tham luận “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và khuyến khích đại học chia sẻ  giai đoạn 2020 - 2035”, do đại biểu Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên khóa X, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày. Tham luận “Chương trình cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và chương trình nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư của TPHCM giai đoạn 2020 - 2025”, do đại biểu Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên khóa X, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày;

Tham luận “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Đảng bộ TPHCM”, do đại biểu Lê Văn Minh, Thành ủy viên khóa X, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày. Tham luận “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra thành phố trong việc xem xét, xử lý sau kết luận kiểm tra, thanh tra”, do đại biểu Trần Văn Nam, Thành ủy viên khóa X, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình bày;

Tham luận “Chiến lược phát triển ngành Văn hóa và Thể thao thành phố đến năm 2035”, do đại biểu Trần Thế Thuận, Thành ủy viên khóa X, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trình bày; Tham luận “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII”, do đại biểu Phan Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV trình bày;

15-w700-h467.png

Đồng chí Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trình bày tham luận (Ảnh: TTBC)

Tham luận “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố trong sạch, vững mạnh”, do đại biểu Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa X, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày; Tham luận “Những bài học thực tiễn trong tham mưu và phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”, do đại biểu Nguyễn Sỹ Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố trình bày.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X trình Đại hội. 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 65 Ủy viên Ban Chấp hành; biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố được Đại hội bầu là 61 đồng chí (khuyết 04 đồng chí).

Trong buổi chiều, Đại hội thảo luận tại tổ về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và tiến hành ứng cử, đề cử nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội làm việc tại Hội trường, đồng chí Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố thay mặt Đoàn Thư ký báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại hội vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại biểu biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ  thành phố vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Dự kiến ngày mai 17/10, buổi sáng Đại hội làm việc tại Hội trường nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo những vấn đề quan trọng vẫn còn các ý kiến khác nhau, những vấn đề cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Ban Kiểm phiếu và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Buổi chiều, đại hội sẽ nghe công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tâm Phúc
Tag: TPHCM , Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa XI , tham luận ,