Đảm bảo các điều kiện phục vụ bầu cử trong mùa dịch
Thứ Tư, 05/05/2021 11:24

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử là yêu cầu hết sức cần thiết, cấp bách.

Theo kế hoạch, ngày 23/5/2021 (Chủ nhật), cử tri trên cả nước sẽ thực hiện bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử là yêu cầu hết sức cần thiết, cấp bách.

Ngoài các biện pháp phòng, chống dịch như: Tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, bố trí giãn cách bàn ghế, đo thân nhiệt… Mỗi địa điểm bầu cử cần nghiêm túc thực hiện phương châm 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế"  theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

Cạnh đó, mỗi đại biểu, cử tri cần nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để việc bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả.

Theo quy định, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7h sáng đến 7h tối cùng ngày. Tuy nhiên, tùy theo tình hình của mỗi địa phương, Tổ bầu cử có quyền quyết định thời gian bỏ phiếu nhưng không được trước 5h sáng và không được kết thúc muộn quá 9h tối cùng ngày.

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho các đại biểu, cử tri, thiết nghĩ các địa phương cần xây dựng thời gian hợp lý, tránh để xảy ra tình trạng tập trung đông người, chen lấn trong thời gian bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 kế tục thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đây sẽ là dịp để cử tri cả nước “chọn mặt gửi vàng” nhằm tìm ra đội ngũ sáng giá tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Hoạt động bầu cử phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Đảm bảo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Kim Sáng
Tag: Bầu cử , Covid 19 , Đại biểu Quốc hội khóa XV