Đại hội XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc
Thứ Tư, 27/01/2021 10:21

Những ngày này, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin, kỳ vọng gửi gắm vào đại hội. Đây cũng là sự kiện chính trị trọng đại và đặc biệt quan trọng của đất nước.

anh-2-w500-h333.JPG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của BCH Trung ương khóa XII (Ảnh: VGP)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII), diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của 1.587 đại biểu, đông nhất trong 13 kỳ đại hội. Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm 12,4%, đại biểu chỉ định chiếm 0,95%, đại biểu nữ chiếm 13,99%, đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 11,03%. Về độ tuổi, đại biểu cao tuổi nhất 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.

Sáng ngày 25/01, các đại biểu tham dự Đại hội XIII đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau đó, đại hội đã họp phiên trù bị. Tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc đại hội, Quy chế bầu cử...

Sáng ngày 26/01, Đại hội XIII chính thức khai mạc. Đến dự đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao. Các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ… tiêu biểu.

anh-1-w500-h333.JPG

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Đại hội XIII của Đảng (Ảnh: VGP)

Phát biểu khai mạc đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần giải quyết. Từ tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đến các thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của những tiến bộ khoa học công nghệ đã tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới.

Đại hội XIII được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, đạt được nhiều thành quả quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Đồng thời chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, những vấn đề cần khắc phục, vượt qua trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thực hoá khát vọng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Đại hội XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà trong cả những thập niên tới, và cả tương lai của đất nước. Đồng thời đại hội kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng khoá 12, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới, đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng, đặc biệt là bầu BCH Trung ương Đảng khoá XIII.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội XIII khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sau lễ khai mạc, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo của BCH Trung ương khoá XII về các văn kiện trình Đại hội XIII. Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, 5 năm qua, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Kinh tế duy trì tăng trưởng 5,9%. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với thực hiện 3 đột phá chiến lược đạt những kết quả quan trọng. Các lĩnh vực khoa học, giáo dục, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực và có mặt khá nổi bật.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đặc biệt chú trọng. Công tác phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện… và trong mọi vấn đề phải quán triệt quan điểm "dân là gốc", kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân làm, dân kiểm tra", nhân dân là chủ thể và là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong giai đoạn tới, cần tập trung đầu tư nguồn lực, tạo sự chuyển biến về chất trong 3 đột phá chiến lược do Đại hội XI, XII, đề ra được Đại hội lần này cụ thể hóa, bổ sung.

anh-3-w500-h333.JPG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của BCH Trung ương khóa XII (Ảnh: VGP)

Theo chương trình làm việc, sau phiên khai mạc trọng thể vào sáng 26/01, các đại biểu tự nghiên cứu các văn kiện Đại hội XIII tại đoàn để chuẩn bị cho thảo luận tại đoàn chiều cùng ngày và thảo luận tại hội trường cả ngày 27/01 và sáng 28/01.

Về công tác nhân sự, bầu cử bắt đầu từ chiều 28/01, kết hợp giữa họp ở phạm vi toàn thể tại hội trường và phạm vi hẹp tại đoàn. Dự kiến sáng 31/01, đại hội sẽ bỏ phiếu bầu BCH Trung ương khóa XIII và buổi chiều sẽ công bố kết quả. Ngày 01/02, Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương khóa XIII diễn ra tại Hội trường Trung ương Đảng. Hội nghị sẽ bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Sáng ngày 02/02, đại hội sẽ phiên họp toàn thể tại hội trường. Đây là phiên họp cuối cùng của Đại hội XIII, với nội dung chính là nghe báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ nhất BCH Trung ương khóa XIII và BCH Trung ương khóa XIII ra mắt đại hội. Các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIII, sau đó Tổng Bí thư BCH Trung ương khóa XIII đọc diễn văn bế mạc đại hội.

Tâm Phúc
Tag: Đại hội XIII , Tổ quốc , Dân tộc , BCH Trung ương khóa XIIIDa