Vĩnh Long: Doanh nghiệp lao đao vì chủ đầu tư “khước từ” thanh toán phí trượt giá
Thứ Sáu, 07/08/2020 07:05

Dù đã chấp thuận chi phí vượt giá, công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng gần 10 năm, nhưng doanh nghiệp lao đao vì chủ đầu tư tìm mọi cách “khướt từ” thanh toán.

Phản ánh đến Báo Công lý&xã hội, ông Nguyễn Đức Tòng, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nguyễn Tòng cho biết, vào ngày 07/06/2011, công ty ông có ký kết hợp đồng thi công gói thầu số 4 với giá trị hợp đồng trên 7,8 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV Công trình công cộng Vĩnh Long làm Chủ đầu tư (nay là Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long).

Theo hợp đồng thì Chủ đầu tư giao cho Công ty Nguyễn Tòng thực hiện thi công xây dựng bãi chôn lấp, đê bao, hệ thống nước nền, nước rác, đường nội bộ, cống rãnh thoát nước…thuộc Dự án xây dựng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh Vĩnh Long.

anh-1-w1280-h960.jpg

Công trình gói thầu số 4 do Công ty Nguyễn Tòng thi công đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ngày 13/3/2012 Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long (CPCTCC) và Công ty Nguyễn Tòng ký thêm phụ lục hợp đồng số 87/PL.HĐXD.2012 thỏa thuận về việc thay đổi giá nguyên vật liệu, điều chỉnh về thời gian tiến độ thực hiện thi công…

Tuy nhiên, trong quá trình thi công thời gian chuẩn bị thủ tục từ khi dự án được phê duyệt cho đến khi triển khai thi công thì giá vật tư trượt khá nhiều như; Tấm vải địa kỷ thuật không dệt HD 18C; màng chống thấm HPDE 1.5mm; màng chống thấm HPDE 0,3mm; vãi địa chống thấm Bentonite GLC…Các mặt hàng này đa phần phải nhập khẩu, sản phẩm làm ra từ dầu hỏa, giá cả phụ thuộc rất nhiều vào giá dầu thô. Ngay tại thời điểm thi công công trình giá dầu thô trên thế giới biến động rất lớn. Do đó giá cả thị trường tại thời điểm so với giá đã được phê duyệt trong dự toán chênh lệch khá lớn nên Công ty Nguyễn Tòng có trao đổi với Chủ đầu tư về các vấn đề phát sinh do trượt giá vật liệu xây dựng trên 625 triệu đồng.

Ngày 01/8/2012, Chủ đầu tư có tờ trình số 30/TTr.CTCC gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long về việc xin gia hạn tiến độ thực hiện dự án và khối lượng phát sinh của dự án xây dựng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh tỉnh Vĩnh Long và xác nhận phát sinh do trượt giá vật liệu trên 625 triệu đồng đối với Công ty Nguyễn Tòng.

Sau khi nhận được tờ trình, ngày 17/8/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long ban hành công văn số 1257/SKHĐT-KT về việc: Chủ chương gia hạn tiến độ, phát sinh khối lượng DA bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh. Theo nội dung công văn này thì “Riêng về nội dung phát sinh do điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công, trượt giá vật liệu: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công ty CPCTCC Vĩnh Long nghiên cứu thực hiện theo nội dung văn bản số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng và văn bản số 1537/UBND-KTTH ngày 14/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh”.

anh-1-w1280-h960.jpg

Hợp đồng và phụ lục Công ty Nguyễn Tòng ký với Công ty CPCTCC Vĩnh Long

Ngày 22/8/2012, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành văn bản số 2385/UBND-KTTH về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, chi phí nhân công, máy thi công, trượt giá vật liệu và phát sinh khối lượng công trình bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh. Theo đó, riêng trường hợp trượt giá vật liệu thì chờ hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Đến nay, số tiền phát sinh do trượt giá vật liệu trên 625 triệu đồng mà Chủ đầu tư vẫn chưa giải quyết, mặc dù công trình thi công theo hợp đồng đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ năm 2012, đồng thời Bộ Xây dựng cũng chưa có hướng dẫn giải quyết theo nội dung văn bản số 2385/UBND-KTTH đã nêu.

Ngày 08/04/2020, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành văn bản 1596/UBND-KTNV cho rằng việc yêu cầu thanh toán phần chênh lệch giá vật liệu Dự án Bãi chôn rác thải hợp vệ sinh là không đủ cơ sở và không đúng theo quy định, đề nghị Công ty Nguyễn Tòng thực hiện nội dung tại Công văn số 4500/UBND-KTTH ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh

Ông Nguyễn Đức Tòng, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nguyễn Tòng cho biết: “Phía Công ty chúng tôi đã có văn bản yêu cầu thanh toán số tiền trượt giá vật liệu xây dựng gửi đến UBND tỉnh Vĩnh Long, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài Chính và Công ty CPCTCC Vĩnh Long. Việc Chủ đầu tư không thanh toán cho công ty chúng tôi số tiền phát sinh do trượt giá vật liệu theo hợp đồng thi công công trình trong khi điều khoản trong hợp đồng có thỏa thuận về việc thay đổi giá nguyên vật liệu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi”.

anh-1-w1280-h960.jpg

Văn bản 1596/UBND-KTNV từ chối việc thanh toán phí trượt giá cho Công ty Nguyễn Tòng.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng có hiệu lực pháp luật từ ngày 15/9/2010 quy định: “Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thoả thuận trong hợp đồng”.

Như vậy, trường hợp dự án thi công của Công ty Nguyễn Tòng ký kết không nằm trong danh mục các dự án/công trình của tỉnh Vĩnh Long được điều chỉnh tổng mức đầu tư theo Công văn số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng, được tổng hợp tại Văn bản số 977/SKHĐT ngày 02/7/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long là do của Chủ đầu tư không đề xuất để tổng hợp chứ không phải lỗi của Công ty Nguyễn Tòng.

Do đó, việc Công ty Nguyễn Tòng đã nhiều văn bản đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long có ý kiến chỉ đạo Công ty CPCTCC Vĩnh Long phải thanh toán số tiền phát sinh do trượt giá vật liệu nhưng bị khướt từ là chưa đúng với quy định của pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Chí Nhân