UBND xã có thẩm quyền kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm không?
Thứ Sáu, 26/06/2020 11:14

Hỏi: Gia đình tôi có cơ sở sản xuất nước uống đóng chai. Vừa qua, UBND xã có cử người xuống kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở. Vậy cho tôi hỏi UBND làm vậy có đúng thẩm quyền không?

Trả lời:

Thẩm quyền kiểm tra về an toàn thực phẩm được quy định trong Thông tư 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế. Cụ thể, tại Điều 4 Thông tư 48/2015/TT-BYT quy định Cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm gồm: Cục An toàn thực phẩm thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm trên phạm vi cả nước; Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh; UBND huyện, quận, thị xã, Phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện, Trung tâm Y tế huyện chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện; UBND xã, phường, thị trấn, Trạm Y tế xã chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra an toàn thực phẩm thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm quy định tại Điều 69 Luật An toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra về an toàn thực phẩm quyết định thành lập có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 70 Luật An toàn thực phẩm.

Điều 69 Luật An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2010 quy định: Quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất.

Tại Điều 2, Thông tư 48/2015/TT-BYT quy định đối tượng áp dụng: Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm không thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương; cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý từ 02 Bộ trở lên. Trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý từ 02 Bộ trở lên trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra an toàn thực phẩm và đoàn kiểm tra do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra an toàn thực phẩm quyết định thành lập.

Như vậy, việc UBND xã tiến hành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở sản xuất nước uống đóng chai của bạn là đúng thẩm quyền.

Tuy nhiên, theo Khoản 4, Điều 68 Luật an toàn thực phẩm năm 2010 quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm phải bảo đảm nguyên tắc: Khách quan, chính xác, công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử; Bảo vệ bí mật thông tin, tài liệu, kết quả kiểm tra liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức; Không được sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra, kết luận có liên quan.

Luật sư Quang Trung
Tag: UBND xã , thẩm quyền , kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm