Thay đổi tên trên giấy khai sinh cho đúng với giấy CMND được không?
Thứ Năm, 21/05/2020 11:55

Hỏi: Vợ chồng nộp đơn xin ly hôn. Tòa án trả đơn xin ly hôn với lý do trong hồ sơ tên con chung của chúng tôi trong giấy khai sinh và chứng minh nhân dân khác nhau. Vậy tôi muốn điều chỉnh tên trên giấy khai sinh phù hợp với chứng minh nhân dân hay không?

Trả lời:

Hiến pháp quy định mọi cá nhân, tổ chức phải tôn trọng những quyền cơ bản của con người. Một trong số đó là quyền được thay đổi tên của mình.

Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền thay đổi tên, trong đó, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây: Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó; Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về viêc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt.

Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con. Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình. Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi. Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính. Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Như vậy, việc thay đổi tên của cá nhân là quyền nhưng quyền này bị hạn chế bởi quy định của pháp luật, tức không phải mọi trường hợp cá nhân muốn thay đổi tên đều được công nhận, mà việc thay đổi tên này phải có căn cứ và thuộc các trường hợp được phép thay đổi theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định:

“Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật hộ tịch, Giấy khai sinh được xem là giấy tờ hộ tịch gốc, mọi hồ sơ, giấy tờ có liên quan khác đều phải có nội dung phù hợp với Giấy khai sinh. Nếu các giấy tờ khác có thông tin khác với Giấy khai sinh thì phải liên hệ để điều chỉnh lại các giấy tờ đó cho phù hợp với Giấy khai sinh.

Theo điều 5 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân, việc Đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân phải thuộc các trường hợp sau: Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng; Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được; Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Như vậy, để Tòa án thụ lý giải quyết đơn ly hôn thì bạn điều chỉnh thông tin trên giấy chứng minh nhân dân phù hợp với giấy khai sinh. Bạn liên hệ với Công an quận, huyện nơi con bạn đăng ký hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn thủ tục làm lại Chứng minh nhân dân cho con bạn theo đúng quy định của pháp luật.

Luật sư Quang Trung
Tag: giấy khai sinh , CMND , ly hôn