Quy định về việc nhận quà của phạm nhân tại các trại giam quân đội
Thứ Tư, 08/12/2021 14:28

Hỏi: Xin cho biết việc quản lý tiền mặt và đồ lưu ký; phạm nhân nhận và sử dụng tiền, đồ lưu ký; phạm nhân liên lạc điện thoại với thân nhân tại các trại giam của quân đội?

anh-minh-hoa-2-w500-h365.jpg

Ảnh minh họa (http://doanthanhnien.vn)

Trả lời:

Tại Điều 11, 12, 13 Thông tư số 182/2019/TT-BQP ngày 04/12/20219 của Bộ Quốc phòng quy định:

 1. Quản lý tiền mặt và đồ lưu ký

Phạm nhân (PN) có tiền Việt Nam, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, đồ trang sức, tư trang hoặc đồ vật có giá trị khác phải gửi lưu ký để cơ sở giam giữ (CSGG) quản lý và được nhận lại đồ lưu ký khi chấp hành xong án phạt tù.

Trường hợp PN có nhu cầu được chuyển tiền, đồ lưu ký cho thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp thì CSGG có trách nhiệm lập biên bản bàn giao trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu chính, cước phí do PN chi trả. Biên bản nhận hay trả tiền, đồ lưu ký phải mô tả đúng thực trạng số lượng, khối lượng, chủng loại, hình dạng, kích thước, màu sắc, các đặc điểm khác của đồ vật và lưu hồ sơ PN.

2. Phạm nhân nhận và sử dụng tiền, đồ lưu ký

Người đến thăm gặp gửi tiền mặt cho PN thì cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm gặp có trách nhiệm nhận và cùng người gửi tiền cho phạm nhân ký nhận vào phiếu gửi tiền lưu ký và “Sổ theo dõi thăm gặp phạm nhân”. Thân nhân PN gửi tiền cho PN qua đường Bưu chính thì Thủ trưởng CSGG cử cán bộ đến Bưu điện nhận tiền, sau đó bàn giao cho Tài chính đơn vị quản lý. Cán bộ phụ trách lưu ký vào sổ theo dõi, đồng thời thông báo cho PN biết và ghi số tiền này vào “Sổ theo dõi tiền gửi lưu ký và mua hàng căng tin” để PN ký, nhận.

Phạm nhân thường xuyên vi phạm Nội quy CSGG bị giam riêng, PN đang bị thi hành kỷ luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, trong thời gian chưa được công nhận cải tạo tiến bộ thì Thủ trưởng CSGG có thể hạn chế việc mua hàng hóa tại căng tin.

Tiền thưởng, tiền bồi dưỡng làm thêm giờ, tăng năng suất lao động, tiền công lao động theo quy định tại Điều 34 Luật Thi hành án hình sự (THAHS) được chuyển vào lưu ký để PN sử dụng theo quy định, gửi về cho thân nhân hoặc nhận lại khi chấp hành xong án phạt tù.

Tiền mua lương thực, thực phẩm ăn thêm của mỗi CSGG trong một tháng phải theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật THAHS. Tiền mua các loại hàng hóa thiết yếu khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt không tính vào số lượng tiền mua lương thực, thực phẩm ăn thêm của PN.

Phạm nhân có tiền, đồ vật gửi lưu ký khi chuyển đến CSGG khác, cán bộ có trách nhiệm phải thực hiện việc chuyển giao số tiền, đồ vật này cho nơi tiếp nhận PN. Việc giao nhận phải lập biên bản, có chữ ký của bên giao, bên nhận và PN.

Trường hợp PN chết, phải ghi rõ vào biên bản PN chết số tiền lưu ký còn lại chưa sử dụng, đồ vật gửi lưu ký và những tài sản cá nhân khác để bàn giao cho thân nhân họ hoặc đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Phạm nhân liên lạc điện thoại với thân nhân

Cơ sở giam giữ phối hợp với cơ quan bưu chính viễn thông địa phương lắp đặt máy điện thoại và tổ chức cho PN liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân. Cước phí gọi điện thoại được tính theo giá của cơ quan bưu chính viễn thông và do PN chi trả từ tiền lưu ký.

Phạm nhân được liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật THAHS; PN là người dưới 18 tuổi được liên lạc bằng điện thoại theo quy định tại khoản 2 Điều 76 Luật THAHS.

Phạm nhân chấp hành tốt Nội quy CSGG, có thành tích trong lao động, học tập thì Thủ trưởng CSGG quyết định tăng thêm mỗi tháng 01 lần không quá 10 phút.

Trong trường hợp gia đình thân nhân PN gặp thiên tai, địch họa; có thân nhân hy sinh, từ trần, bị bệnh nặng; PN không còn thuốc do thân nhân bảo đảm để sử dụng theo đơn chỉ định của cơ quan y tế hoặc các trường hợp đặc biệt khác thì Thủ trưởng CSGG quyết định cho PN điện thoại liên lạc với thân nhân nhưng không được quá thời lượng cho 01 lần liên lạc theo quy định.

Phạm nhân thường xuyên vi phạm Nội quy CSGG bị giam riêng; PN đang bị thi hành kỷ luật, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm trong thời gian chưa được công nhận cải tạo tiến bộ thì Thủ trưởng CSGG có thể hạn chế thời lượng liên lạc điện thoại với thân nhân.

Phạm nhân đang bị phạt giam tại buồng kỷ luật, bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội phạm khác thì không được liên lạc điện thoại với thân nhân.

Khi liên lạc điện thoại với thân nhân, PN phải liên lạc đúng số điện thoại và nội dung đã đăng ký; sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, trừ PN là người dân tộc thiểu số và là người nước ngoài không biết tiếng Việt.

Thủ trưởng CSGG bố trí buồng gọi điện thoại và cử cán bộ giám sát chặt chẽ nội dung trao đổi của PN với thân nhân. Nếu phát hiện nội dung trao đổi không đúng với đăng ký thì phải dừng cuộc gọi; trường hợp xét thấy cần thiết phải lập biên bản, đề xuất xử lý kỷ luật.

Cán bộ giám sát phải cập nhật đầy đủ thông tin việc tổ chức cho PN liên lạc điện thoại với thân nhân vào sổ theo dõi.

Thẩm phán Kim Việt