Nhận tiền đền bù thu hồi đất có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?
Thứ Bảy, 15/02/2020 11:20

Người nhận tiền đền bù khi bị thu hồi nhà đất theo Quyết định của UBND huyện thì theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

anh-bao-lao-dong-w414-h276.jpg

Ảnh minh hoạ (Báo Lao Động)

HỎI

Gia đình tôi có nhà và đất tại đường Lộ Bờ Tây, Phường 2, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu thuộc diện bị thu hồi để thực hiện dự án mở rộng cơ sở hạ tầng cấp 1, 2 ưu tiên, hạng mục: Xây dựng Lộ Bờ Tây (nay là đường Ngô Quyền) theo Quyết định của UBND thành phố Bạc Liêu. Tôi muốn hỏi là sau khi nhận khoản tiền đền bù thu hồi đất thì tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân với khoản tiền này hay không? 

(Ông Trần Minh Tuấn ngụ tại Khóm 5, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

ĐÁP:            

Trước hết phải hiểu thế nào về thuế thu nhập cá nhân? 

Thuế thu nhập cá nhân được hiểu là thuế trực thu, gồm các khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh.

Tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 Hướng dẫnthực hỉện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đốỉ với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổỉ, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định sổ 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đỗi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. 

Cụ thể sửa đổi, bổ sung điểm n Khoản 1 Điều 3 như sau:

Điều 3: Các khoản thu nhập được miễn thuế

1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

...

n) Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; tiền bồi thường tai nạn lao động; tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các khoản bồi thường Nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật về bồi thường Nhà nước. Cụ thể các trường hợp như sau: 

...

n.3) Thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là tiền bồi thường, hỗ trợ do Nhà nước thu hồi đất, kể cả các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo quy định.

….

Theo đó, gia đình bạn được bồi thường khi việc thu hồi đất được thực hiện theo quy định của UBND thành phố Bạc Liêu nên theo quy định nêu trên thì gia đình bạn sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ để xác định thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi đất, bồi thường tái định cư và chứng từ chi tiền bồi thường. 

Như vậy, để được miễn thuế thu nhập cá nhân gia đình bạn cần phải có các giấy tờ là: Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi đất, bồi thường tái định cư (Quyết định về việc thu hồi đất của UBND thành phố Bạc Liêu) và chứng từ chi tiền bồi thường trên thực tế (Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt) để hoàn thành các thủ tục miễn nộp thuế thu nhập cá nhân.

Huỳnh Minh Đức
Tag: thuế thu nhập cá nhân , clxh , công lý xã hội