Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Doanh nghiệp

3 xu hướng quảng cáo video năm 2023

Theo công ty nghiên cứu thị trường Statista, chi tiêu cho quảng cáo video sẽ 74.595 tỷ USD trong năm 2022. Dưới đây là 3 xu hướng quảng cáo video sẽ bùng nổ trong thời gian tới mà doanh nghiệp không thể bỏ qua.

Thành công từ phát triển vùng nguyên liệu, chế biến hồi hữu cơ

Cây hồi từ lâu đã được coi là “báu vật” đem lại hiệu quả kinh tế cao và có ý nghĩa quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo của người dân tỉnh Lạng Sơn. Do đó, những năm gần đây, người dân địa phương đang chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu hồi hữu cơ, phát triển cây hồi theo hướng bền vững.