Niềm tin son sắt
Thứ Bảy, 16/01/2021 09:32

Thời gian qua, đồng bào và chiến sĩ cả nước đang ra sức thi đua, học tập, lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII).

cover-mo-dau-w500-h313.jpg

Nhân dân đặc biệt quan tâm đến sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

Đại hội XIII sẽ diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thu hút sự quan tâm, theo dõi đặc biệt của đồng bào cả nước.

Một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đã và đang diễn ra trên khắp mọi miền đất nước, các cấp, các ngành, các địa phương cùng toàn dân đã tham gia đóng góp dự thảo văn kiện đại hội. Việc lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện đại hội thể hiện tinh thần dân chủ, khách quan, tôn trọng, lắng nghe ý kiến các tầng lớp nhân dân… đóng góp cho đảng.

Mỗi ý kiến đóng góp, góp ý đều thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm với đảng, là minh chứng sinh động cho sự gắn bó máu thịt giữa dân với đảng. Qua đó, người dân gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng vào Đảng cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, người đại diện xứng đáng cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc.

Thực tế lịch sử đã chứng minh và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối cách mạng và công cuộc xây dựng kinh tế, phát triển đất nước. Qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ dành độc lập, qua 35 năm đổi mới, Việt Nam đã và đang đạt được những thành tựu đặc biệt quan trọng trên các lĩnh vực, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng phát triển, thế và lực của nước ta không ngừng được nâng cao.…

Kể từ khi được thành lập tới nay, 91 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành tuyệt đối với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam và cũng 91 năm qua, đồng bào cả nước luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng với một niềm tin sắt son, thuỷ chung.

Đại hội XIII tới đây không chỉ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam). 

Với truyền thống cách mạng vẻ vang, với sự tin tưởng của đồng bào cả nước, Đại hội XIII sẽ thành công tốt đẹp, đưa đất nước phát triển, tiến lên một tầm cao mới, với khát vọng về một dân tộc hùng cường, một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Tạ Tuấn
Tag: Niềm tin son sắt