Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam
Thứ Sáu, 10/01/2020 07:26

Đó là Liên minh Phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cho ra mắt với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Liên minh với mục đích tập trung nguồn lực trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin nhằm phát huy thế mạnh đặc thù của từng doanh nghiệp. Liên minh có sự tham gia của 21 doanh nghiệp thành viên.

Năm 2020 được xác định là năm chuyển đổi số quốc gia sâu rộng và toàn diện. Để chuyển đổi số thành công, an toàn an ninh mạng là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng. Chia sẻ về việc thành lập Liên minh Phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam, ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền cho biết: Sản phẩm của các doanh nghiệp trong Liên minh sẽ có khả năng tương thích kết nối liên kết với nhau trở thành các bộ giải pháp hoàn chỉnh phục vụ chính phủ điện tử, đô thị thông minh và các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Theo ông Dũng, các doanh nghiệp đã cam kết đồng hành cùng nhau trong việc bảo vệ các hệ thống thông tin của Việt Nam. Với mục tiêu là năm 2020, các sản phẩm công nghệ thông tin của Việt Nam sẽ đáp ứng đầy đủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng. Đến năm 2025, sản phẩm an toàn an ninh mạng của Việt Nam sẽ chiếm trên 70% thị trường trong nước và xuất khẩu ra các nước trong khu vực.

 Thống kê của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam hiện đã có khả năng làm chủ công nghệ và có khả năng đáp ứng trên 60% một hệ sinh thái an toàn an ninh mạng đầy đủ thì hiện nay, trên 80% các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực an toàn an ninh mạng được sử dụng tại Việt Nam có nguồn gốc nhập khẩu. Do đó, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn các doanh nghiệp Việt có thể phát triển các sản phẩm có chất lượng, đủ khả năng cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài để hình thành hệ sinh thái đầy đủ của Việt Nam.

Trước đó, đại diện Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và các doanh nghiệp công nghệ thông tin đã đề xuất về việc thành lập liên minh doanh nghiệp để giải quyết bài toán xây dựng hệ sinh thái đầy đủ về các sản phẩm an toàn thông tin Việt Nam. Sau đó, Bộ Thông tin và Truyền đã giao các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng và sản phẩm nền tảng Việt Nam cho các hệ thống thông tin phục vụ chính phủ điện tử, đô thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia theo 8 nhóm sản phẩm.

Tám nhóm sản phẩm cụ thể là: Sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối; Sản phẩm an toàn lớp mạng; Sản phẩm an toàn lớp ứng dụng; Sản phẩm bảo vệ dữ liệu; Nhóm giải pháp định hướng phát triển theo hình thức cung cấp dịch vụ; Sản phẩm trình duyệt; Sản phẩm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; Sản phẩm nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử.

Tám nhóm sản phẩm trên chính là cơ sở để Bộ Thông tin và Truyền thông hình thành hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin Việt Nam đạt tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước xuất khẩu.

Thành Tâm
Tag: sản phẩm , an ninh mạng , Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc