Chính phủ giảm tiền thuê đất của năm 2020
Thứ Sáu, 14/08/2020 09:20

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Dịch Covid-19 đã khiến khá nhiều doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân lao đao vì công việc làm ăn bị đình trệ, thất thu do giãn cách xã hội và cả do thu nhập của người dân bị giảm sút dẫn đến thắt chặt chi tiêu. Để giúp người kinh doanh giảm áp lực trong mùa dịch bệnh, Chính phủ đã có quyết định nhanh chóng, kịp thời về việc giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đối tượng đưởng giảm tiền thuê đất theo Quyết định 22 là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản suất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (người thuê đất).

Tiền thuê đất sẽ được giảm 15% số tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).

Quyết định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Để được giảm tiền thuê đất năm 2020, người thuê đất phải nộp đủ các hồ sơ cần thiết bao gồm:

1- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 của người thuê đất.

Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này.

2- Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Quyết định số 22 cũng quy định cụ thể trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2020. Người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Những trường hợp nộp hồ sơ sau ngày 31/12/2020 thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này.

Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất, thời gian xử lý không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Trong trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trong trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2020 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Quyết định 22/2020/QĐ-TTg của Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2020 được các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong diện được giảm vui mừng và đánh giá cao. Không chỉ là việc san sẻ khó khăn với những đối tượng này trong mùa dịch Covid-19, Quyết định của Chính phủ còn khiến người dân thêm tin tưởng vào việc, không một ai bị bỏ lại, trên dưới đồng lòng vượt qua khó khăn mùa dịch bệnh.

Dịch Covid-19 đã cho thấy một Chính phủ Việt Nam quyết liệt, hiệu quả trong phòng chống dịch nhưng cũng rất linh hoạt, nhanh nhạy trong việc điều hành phát triển kinh tế. Uy tín, niềm tin đối với cách điều hành Đất nước của Chính phủ Việt Nam đã thật sự được nâng cao không chỉ với người dân trong nước mà còn với cả cộng đồng quốc tế.

Đan Hà
Tag: Thủ tướng chính phủ , giảm tiền thuê đất , công lý xã hội