Xã Hùng Sơn (huyện Anh Sơn – Nghệ An): Tự tin vững bước vào nhiệm kỳ mới
Thứ Hai, 08/02/2021 08:43

Nhiệm kỳ vừa qua, xã Hùng Sơn (huyện Anh Sơn – Nghệ An) đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch huyện, tỉnh giao, bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Năm 2020 là năm đầu thực hiện nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 cũng là năm thời tiết không thuận lợi, bệnh dịch Covid19, dịch tả lợn châu phi bùng phát. Bên cạnh đó, giá cả tiêu dùng tăng cao, các mặt hàng nông sản khó tiêu thụ gây khó khăn trong sản xuất và đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Nhưng dưới sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ và sự điều hành quyết liệt của UBND xã, nhìn chung tình hình kinh tế của xã vẫn ổn định và có bước tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

anh-hung-son-2-w945-h630.jpg

Phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi và chuyên sâu tạo bước đột phá cho địa phương

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật nhất là giao thông nông thôn tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, phát huy lợi thế của địa phương đã về đích nông thôn mới và phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn ngày càng tăng lên, hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình nhà thờ Liệt Sỹ, tiến hành thi công công trình trụ sở làm việc của cơ quan xã, đồng thời quy hoạch lập dự toán xây dựng mới trường Mầm non ra địa điểm mới. 

Cùng kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển. Công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh, không xuất hiện ca bệnh, ổ dịch nguy hiểm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 90 %; tỷ lệ phát triển dân số bình quân tự nhiên là 1,41 %. Xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn y tế mức độ II.

3-w960-h720.jpg

Phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi và chuyên sâu tạo bước đột phá cho địa phương

Từ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã Hùng Sơn hiện có trên 90% hộ trên địa bàn đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hoá”; 100% thôn được công nhận thôn văn hóa; 100 % cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Hệ thống an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quân sự, quốc phòng được triển khai có hiệu quả tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp. Những kết quả đó là là tiền đề quan trọng để Hùng Sơn tự tin vững bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ tiếp theo đạt nhiều thắng lợi vẻ vang hơn nữa.

Hiền Mai
Tag: Xã Hùng Sơn , huyện Anh Sơn , Nghệ An , kinh tế - xã hội