Lào Cai: Cục Quản lý thị trường tăng cường học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chủ Nhật, 24/05/2020 06:35

Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã tham gia học tập trực tuyến chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, liên hệ với Lào Cai” do Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức.

Tại khóa học, Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã điểm lại những sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong năm 2020 liên quan đến việc học tập và làm theo lời Bác để nhân dân các dân tộc Lào Cai nói chung và của đội ngũ đảng viên, công chức và người lao động nói riêng có cái nhìn tổng thể và vận dụng vào thực tế tại cơ quan, đơn vị.

anh-cuc-w1280-h959.jpg

 Đảng viên, công chức và người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai tham gia học tập trực tuyến chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, liên hệ với Lào Cai” 

Chuyên đề cũng làm rõ những nội dung về xây dựng khối đoàn kết dân tộc và liện hệ thực tế với Lào Cai; nhấn mạnh để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thì mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tuỵ, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn...; xây dựng lối sống chân tình, thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước; phải học Bác từ những điều nhỏ đến điều lớn, hành động, ứng xử của Bác từ trong nước đến quốc tế để thấu hiểu được một cách nhất quán giữa lý luận và thực tiễn, giữa nói và làm; hiểu đượcđầy đủ ý nghĩa, ngọn nguồn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”.

Nhằm đưa những nội dung khóa học vào thực tế, trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường Lào Cai sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn với tuyên truyền các mô hình mới, cách làm hay, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động phải thường xuyên, tự giác trong việc thực hiện; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt đoàn thể, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường Lào Cai cũng sẽ tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã xây dựng trong kế hoạch của tập thể và cá nhân về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hà Dung
Tag: Lào Cai , Cục Quản lý thị trường , tăng cường , học tập , đạo đức , phong cách , Hồ Chí Minh
Tiêu điểm Tạm dừng thi công một số trụ điện của Dự án điện gió Tân Thuận - Cà Mau gây ảnh hưởng luồng lạch Tạm dừng thi công một số trụ điện của Dự án điện gió Tân Thuận - Cà Mau gây ảnh hưởng luồng lạch Hệ thống phòng khám da liễu O2 Skin: Thuê bằng bác sĩ nhằm qua mặt cơ quan chức năng Hệ thống phòng khám da liễu O2 Skin: Thuê bằng bác sĩ nhằm qua mặt cơ quan chức năng