Huyện Bình Gia (Lạng Sơn): Chú trọng công tác bảo đảm ATGT những tháng cuối năm
Thứ Hai, 08/02/2021 09:43

Thời gian qua, huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

Để nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, từng bước lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ góp phần ổn định trật tự xã hội, UBND huyện Bình Gia đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện thực hiện có hiệu quả các văn bản của UBND tỉnh Lạng Sơn về các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm là biện pháp quan trọng để hạn chế tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông là nòng cốt đã tăng cường và duy trì thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự giao thông. Nguyên nhân chính dẫn đến vi phạm an toàn giao thông là do nhận thức của một số bộ phận người dân khi tham gia giao thông còn hạn chế, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2020 đã có những chuyển biến tích cực.

1-w1000-h588.jpg

Huyện Bình Gia thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảo đảm ATGT

Bà Chu Thị Hải, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Gia cho biết: UBND huyện và Ban ATGT huyện Bình Gia đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện thực hiện các giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên tuyền pháp luật về an toàn giao thông trong các cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các lỗi vi phạm về an toàn giao thông. Thực hiện tốt việc duy tu, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; xử lý khắc phục các điểm đen nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2020.

Đồng Văn Đức
Tag: Huyện Bình Gia (Lạng Sơn) , an toàn giao thông