Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
bệnh đậu mùa
Tìm kiếm

Đồng Nai : Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đối thoại với phụ nữ

Ngày 29/9, tại hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đã đối thoại với hơn 200 phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

hinh-1-46-dn-w469-h400.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại buổi đối thoại với phụ nữ Đồng Nai

Tại buổi đối thoại, theo đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn Đồng Nai hiện có gần 715.000 phụ nữ trên 18 tuổi, trong đó đáng chú ý là nhóm phụ nữ nông thôn và phụ nữ là công nhân lao động chiếm đa số. Thời gian qua, kinh tế của tỉnh phát triển, cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện nhiều chương trình tích cực, góp phần giúp cho phụ nữ phát huy được vai trò trong lao động sản xuất.

Tại buổi đối thoại, đa số ý kiến tập trung vào các vấn đề như bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp; công nhân nữ làm việc tại các khu công nghiệp, sống ở phòng trọ gặp khó khăn trong việc chăm lo cho con; giải quyết việc làm cho phụ nữ lớn tuổi (ngoài 50 tuổi) sinh sống trong khu vực giải tỏa xây dựng sân bay Long Thành; chợ truyền thống xuống cấp, ảnh hưởng đến nhóm phụ nữ là tiểu thương. Một số bất cập, khó khăn trong việc thực hiện các chính sách đối với phụ nữ.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho rằng, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế. Điều đáng buồn là đến nay, tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ở một số vùng nông thôn, miền núi và cả ở thành thị, phụ nữ, trẻ em vẫn bị bạo hành.

 Để giải quyết dứt điểm thực trạng này, tới đây, Đồng Nai sẽ chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật vào cuộc quyết liệt. Tỉnh yêu cầu các tổ chức đoàn thể, nhất là chi hội phụ nữ cơ sở tăng cường nắm tình hình, ngăn chặn tận gốc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Ngoài ra, những phụ nữ bị bạo hành cũng cần mạnh dạn lên tiếng, giúp ngành chức năng nắm được vụ việc để giải quyết.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhằm chăm lo đời sống của công nhân, năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ các nhóm trẻ tư thục. Theo đó, tỉnh sẽ dùng ngân sách để hỗ trợ nhóm trẻ tư thục xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đến nay, việc thực hiện nghị quyết nêu trên đang chậm, chưa đạt yêu cầu. Tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ khảo sát, thẩm định, hỗ trợ các nhóm trẻ tư thục, từ đó giúp nữ công nhân yên tâm gửi con.

Đối với ý kiến về chợ truyền thống xuống cấp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường chỉ đạo chính quyền các địa phương trích ngân sách để sửa chữa chợ. Về vấn đề giải quyết việc làm cho phụ nữ ngoài 50 tuổi trong vùng dự án sân bay Long Thành, Đồng Nai đang nghiên cứu nhiều phương án, trong đó tỉnh sẽ xem xét thành lập hợp tác xã nông nghiệp để tiếp nhận số lao động này vào làm việc.

Theo Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai, mục đích của buổi đối thoại là nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tỉnh đối với lực lượng phụ nữ, động viên phụ nữ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học tập, lao động, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Thông qua đối thoại tiến hành đánh giá việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị gắn với việc triển khai, thực hiện Luật Bình đẳng giới, các chính sách liên quan đến quyền lợi phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực lao động - việc làm, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, quan hệ dân sự, đất đai, môi trường, bảo hiểm xã hội, hôn nhân - gia đình, bảo vệ bà mẹ và trẻ em.

Cũng theo Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai thông qua đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để đề ra các giải pháp nhằm tạo điều kiện và phát huy vai trò to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng tuyên truyền, củng cố niềm tin của phụ nữ đối với sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; định hướng tư tưởng chính trị cho phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

hinh-2-dn-46-w726-h400.jpg

Các ban,ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai tham gia tại buổi đối thoại

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tăng cường Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ đảm bảo tính kế thừa, liên tục, bền vững nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp. Đồng thời còn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian tới.

Thời gian tới, Đồng Nai tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ nữ doanh nhân, định hướng chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ và phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 16/6/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp khuyến khích các thành phần kinh tế xây dựng nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy chỉ đạo khuyến khích các thành phần kinh tế các doanh nghiệp quan tâm xây dựng nhà ở xã hội, nhà trẻ cho con công nhân lao động; quan tâm đào tạo, nâng cao tay nghề cho nữ công nhân lao động trẻ nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu Cuộc Cách mạng công nghệ 4.0.

Để Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện đảm bảo nhiệm vụ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và Đề án 939 của Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”, các đại biểu phụ nữ dự đối thoại đã đề xuất lãnh đạo tỉnh quan tâm cho chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai từ nguồn vốn của tỉnh. Đề xuất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét tiếp tục cho chủ trương thực hiện Kết luận số 43-KL/TU của Tỉnh ủy về Đề án “Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2025”

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh còn đề nghị UBND tỉnh xây dựng và ban hành các cơ chế đặc thù của địa phương nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nữ hoạt động; có chính sách hỗ trợ doanh nhân nữ khu vực nông thôn phát triển kinh doanh. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành Ngân hàng và các địa phương tiếp tục triển khai các chính sách ưu tiên hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp nữ và nữ tiểu thương.Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chức năng có kế hoạch hỗ trợ khuyến khích, tạo điều kiện cho phụ nữ khu vực nông thôn ứng dụng khoa học – công nghệ, vay vốn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất nông nghiệp; đào tạo nghề nông thôn gắn với tạo việc làm cho lao động nữ.

Uỷ ban nhân dân tỉnh sớm đề xuất chỉ đạo thực hiện quy định phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp ở cấp cơ sở. Đồng thời có giải pháp xây dựng các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ nạn nhân bị bạo lực là phụ nữ và trẻ em. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nhất là các chính sách liên quan đến lao động nữ; thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho nữ công nhân lao động, gắn công tác đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với lao động nữ trong doanh nghiệp.

Trao đổi tại đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể, Hội Liên hiệp phụ nữ cần chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Đảng, Uỷ ban nhân dân tỉnh.Các cấp Hội phụ nữa tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các hoạt động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương; thường xuyên bám sát cơ sở nắm chắc tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo và giải quyết.

Riêng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số chính sách đối với phụ nữ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai và các ngành chức năng tìm giải pháp kịp thời tháo gỡ. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, ông Cường yêu cầu các đơn vị liên quan tổng hợp, sau đó kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết.

Việc Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đối thoại với phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị về việc các Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; QĐ số 728 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền với nhân dân.

Buổi đối thoại kết thúc được kỳ vọng với những đề xuất được gửi tới người đứng đầu tỉnh ủy về các chính sách cụ thể, hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Đồng thời tạo điều kiện hơn nữa để các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. 

Lê Tú

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Chung kết hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân

Nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/72022). Sáng 4/7, tại Quảng trường Ngọ Môn, Tp.Huế, tỉnh TT-Huế Bộ Công an tổ chức khai mạc Chung kết Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an ...

Sau cơn bão số 1, Bắc Bộ tiếp tục đón nắng nóng gay gắt

Cơn bão số 1 đã qua đi. Bắc Bộ tuần mới tiếp tục đón nắng nóng gay gắt kéo dài. Dự kiến hôm nay 4/7, khu vực Bắc Bộ đón nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ phổ biến từ 35 – 37 độ C, ...

Hiểm họa ẩn sau hành động "săn mây" trên máy bay mà không phải ai cũng biết

Trào lưu "săn mây" khi đi máy bay đang nổi lên trong cộng đồng giới trẻ hiện nay. Nhưng từ sau bài đăng lên tiếng cảnh báo mức độ nguy hiểm của trào lưu này thì ai nấy đều giật mình lo ngại khi bản ...

Kịp thời giải cứu nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử

Đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và điều hòa giao thông, sửa chữa cầu Phú Mỹ, Tổ Tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Nam Sài Gòn phát hiện nam thanh niên đột nhiên leo ra lan can cầu có ý định ...

Tội cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha: Hình phạt ra sao?

Báo chí nước ngoài đưa tin hai nghệ sĩ Việt Nam dính cáo buộc cưỡng hiếp tại Tây Ban Nha. Nếu bị kết tội, cả hai có thể phải nhận mức án từ 6 tới 12 năm tù.

Cháy lớn ở trung tâm TPHCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn xảy ra ở cửa hàng bán tranh tại trung tâm Quận 1, TPHCM khiến nhiều tài sản của người dân bị thiêu rụi.

Củ Chi (TP.HCM): Nhà ở cho công nhân, trách nhiệm không của riêng ai

Củ Chi, huyện nông thôn ngoại thành TP.HCM đang trong quá trình công nghiệp hóa. Dân số tăng nhanh, nhu cầu nơi ăn chốn ở ngày càng tạo áp lực lớn cho người dân, chính quyền địa phương cũng như doanh nghiệp.

Đồng Nai: Bắt 7 nghi can vụ nổ súng bắn chết nam thanh niên

Ngày 28/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt 7 nghi can liên quan đến vụ nổ súng, khiến nạn nhân P.L.T.S. (SN 2005), ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) tử vong. 

Suy ngẫm nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Cần nghi thức gì để gia đình hạnh phúc?

Đối xử với trẻ bằng những nghi thức đặc biệt sẽ khiến trẻ cảm thấy rằng mình thực sự được cha mẹ yêu thương. Từ đó, trẻ sẽ có thêm năng lượng tích cực để đối mặt những thử thách trong đời!

Nghiên cứu phát hiện những thói quen mua sắm khác biệt của thế hệ Z

Instagram hiện đứng đầu danh sách các nền tảng xã hội được ưa thích để mua hàng qua ứng dụng, cho thấy thói quen tiêu dùng mới của khách hàng thế hệ Z (Gen Z) chịu tác động mạnh mẽ của các nền tảng xã ...