Đại học Luật TP. HCM: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Thứ Ba, 16/11/2021 18:43

Sáng 16/11, Đảng ủy trường Đại học Luật TP. HCM đã tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Báo cáo viên tại hội nghị là TS Võ Thành Khối – Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị II trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng sự tham dự của toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ, các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc trường, các đồng chí trong BCH các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn khoa và các cá nhân đạt các thành tích tốt được khen thưởng trong năm 2021.

13-w500-h333.jpg

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vũ Văn Nhiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Luật TP.HCM đã trao đổi thông tin một số kết quả hoạt động của Đảng ủy trong năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021 và đặc biệt đánh giá cao tinh thần đoàn kết cùng những nỗ lực của Đảng và Nhà trường trong công tác phòng chống  đại dịch Covid-19. Ngoài ra, việc sắp xếp kiện toàn các đơn vị cũng như công tác tái tạo tinh thần làm việc của nhà trường làm sao để vừa giữ vững tính đoàn kết vừa phù hơp với thực trạng "bình thường mới" hiện nay cũng là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Theo đồng chí Vũ Văn Nhiêm, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn. Vì vậy, muốn hoà mình, góp sức vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ấy thì mỗi cá nhân trong Nhà trường cần đốt lên ngọn lửa cháy bỏng trong công việc, dốc hết sức làm tốt việc của mình, trước hết là xây dựng Nhà trường.

Bên cạnh đó, hội nghị đã tiến hành trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc công tác Đảng năm 2020 cũng như thực hiện tốt chỉ thị 05 trong thời gian đại dịch Covid 19 diễn ra.

Tại hội nghị, TS Võ Thành Khối – Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị II trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao đổi các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề toàn khoá "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

3. Đ.c Nguyễn Thị Là – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối trao tặng bằng khen.jpg

Hội nghị thành công tốt đẹp.

Theo TS Võ Thành Khối, trong quá trình phát triển đất nước bao giờ cũng có những thách thức. Có 04 quan điểm quan trọng trong văn kiện cần lưu ý như sau: (i) Sự kiên định trong công tác xây dựng, phát triển đất nước phải luôn gắn liền với đổi mới, phát triển, sáng tạo; (ii) Chiến lược phát triển tổng thể đất nước trong giai đoạn mới; (iii) Tập trung nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ; (iv) Kết hợp các nhân tố thúc đẩy đất nước: tính thần yêu nước, sức mạnh tổng hợp văn hoá, con người, chính trị, khoa học công nghệ - động lực mới,… Như vậy, Đại hội XIII đã đưa ra những quan điểm, chủ trương toàn diện cả về mặt nhận thức lẫn tầm nhìn và phương hướng.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đã đưa đến những thông tin về tình hình và xu hướng phát triển của thế giới và đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời giới thiệu rõ hơn cơ sở của Đảng và Nhà nước trong việc xác định các mục tiêu phát triển trong 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Phương Thảo
Tag: Đại học luật TP HCM , học tập , triển khai học tập , thành công ,