Dấu ấn công tác quy hoạch đô thị Vĩnh Phúc
Chủ Nhật, 02/05/2021 07:19

Những năm qua, công tác quy hoạch xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng ngày càng được cải thiện.

14-w530-h319.jpg

Đô thị Vĩnh Yên ngày một khang trang hiện đại. Ảnh: Thế Hùng

Các đồ án quy hoạch xây dựng đã thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn dài hạn; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung các đô thị trên địa bàn tỉnh đạt 100%, bao gồm: Thành phố Vĩnh Yên - đô thị loại II, được coi là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh; thành phố Phúc Yên - đô thị loại III, được coi là trung tâm công nghiệp - dịch vụ của tỉnh; 22 đô thị loại V thuộc huyện, gồm 12 thị trấn và 10 đô thị.

Qúy I năm 2021, Sở Xây dựng triển khai điều chỉnh 3 đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Bắc, phía Nam và phía Tây đô thị Vĩnh Phúc; thiết kế 3 đồ án quy hoạch chung đô thị loại IV (Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo), rà soát báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 A1, A4, A5; rà soát, đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc theo định kỳ.

Triển khai lập 3 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ gồm: Khu vực xung quanh hồ Vân Trục, huyện Lập Thạch, hồ Bò Lạc, huyện Sông Lô và hồ Đồng Nhập, hồ Làng Hà, huyện Tam Đảo.

Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp, gồm: Khu vực 2 bên ĐT.301 thành phố Phúc Yên; khu vực phía Đông Bắc hồ Đại Lải, thành phố Phúc Yên; khu vực phía Nam hồ Thanh Lanh, huyện Bình Xuyên; khu vực phía Nam đường Vành đai 3 huyện Vĩnh Tường.

Việc triển khai công tác lập các đồ án quy hoạch xây dựng những năm qua đã đáp ứng được tiến độ, làm cơ sở triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đô thị Vĩnh Phúc.

Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đô thị cơ bản đã và đang được triển khai đúng kế hoạch; nhiều dự án đã được hoàn thành đưa vào sử dụng một phần hoặc toàn bộ dự án, tạo điểm nhấn về giao thông, kiến trúc, không gian mới cho thành phố Vĩnh Yên - đô thị loại II của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, công tác quy hoạch đô thị còn một số hạn chế do đồ án quy hoạch triển khai lập còn chậm, chất lượng quy hoạch chưa cao, phải điều chỉnh cục bộ nhiều.

Việc lập, xét duyệt hồ sơ các chỉ giới quy hoạch xây dựng và đưa các mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa bao gồm: Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, ranh giới các vùng cấm xây dựng và các vùng phát triển chưa được triển khai đồng bộ.

Việc công bố và công khai các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt, nhất là các đồ án quy hoạch chi tiết vẫn còn nặng về hình thức, chưa được người dân quan tâm.

Nguồn nhân lực làm công tác quản lý quy hoạch xây dựng ở cấp huyện và các chính sách, cơ chế, biện pháp tạo vốn, trên cơ sở phát huy nguồn lực, sức mạnh cộng đồng vào mục đích xây dựng đô thị còn hạn chế.

Phát huy sứ mệnh “đi trước một bước” trong công tác quy hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là: Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, tiến tới trở thành thành phố Vĩnh Phúc trực thuộc Trung ương.

 Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục triển khai hoàn chỉnh, trình phê duyệt các đồ án gồm: Quy hoạch chung 3 đô thị mới loại IV (Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo); các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp.

Xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch và phát triển đô thị trên nền tảng GIS.

Tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện quy hoạch từ công bố, công khai quy hoạch, cắm mốc giới, cung cấp thông tin cho đến thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thực hiện xây dựng theo quy hoạch.

Nâng cao năng lực tư vấn lập quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định quy hoạch đối với các đồ án xây dựng, đồ án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và thiết kế đô thị...

Ngọc Lan –Vĩnh Phúc
Tag: Dấu ấn công tác quy hoạch , đô thị Vĩnh Phúc