Đồng Nai: Nhiều sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai
Thứ Năm, 30/12/2021 14:34

Công tác quản lý đất và đầu tư xây dựng ở tỉnh Đồng Nai đang tồn tại một số thiếu sót với số tiền sai phạm hơn 335 tỷ đồng, nợ thuế sử dụng đất, thuê đất đến ngày 31/12/2018 là hơn 153 tỷ đồng.

2-dn-w500-h333.jpg

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Internet).

Ngày 27/12, Thanh tra Chính phủ phát đi thông báo kết luận về việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng; công tác quản lý hoạt động khai thác cát tại tỉnh Đồng Nai.

Thanh tra Chính phủ kết luận, công tác quản lý sử dụng đất và đầu tư xây dựng ở tỉnh Đồng Nai còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót với số tiền sai phạm đã xác định được là 335.204.038.153 đồng. Ngoài ra, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đến 31/12/2018 cần được đôn đốc thu nộp Ngân sách Nhà nước là 153.965.000.000 đồng.

Nguyên nhân được cho là do công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Đồng Nai và các đơn vị hành chính cấp huyện chậm được phê duyệt. Kết quả thực hiện nhiều chỉ tiêu quy hoạch đạt thấp hoặc không đạt yêu cầu; kết quả triển khai các công trình, dự án đạt tỷ lệ thấp, có công trình, dự án không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương phải loại bỏ, dừng đầu tư, phải điều chỉnh quy hoạch hoặc chuyển tiếp sang kỳ quy hoạch tiếp theo; có 03 khu công nghiệp theo quy hoạch đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt nhưng chưa được thành lập; một số dự án đầu tư chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, không triển khai đầu tư, triển khai đầu tư không đúng tiến độ; một số dự án chưa được chủ đầu tư thực hiện ký quỹ theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai đã giao đất với thời hạn sử dụng lâu dài tại một số dự án đầu tư không đúng quy định. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sang mục đích khác để thực hiện 16 dự án đầu tư khi chủ đầu tư chưa lập phương án trồng rừng thay thế hoặc chưa nộp tiền trồng rừng thay thế. Áp dụng phương pháp xác định giá đất và phê duyệt đơn giá đất cụ thể đối với 07 dự án đầu tư chưa đúng với các quy định của pháp luật gồm: Khách sạn, nhà hàng, siêu thị Trảng Bom; khu dân cư xã An Phước; khu dân cư phường Thống Nhất; kho ngoại quan và cung cấp dịch vụ logistic; Vincom Long Thành; khu sinh thái và nhà vườn Sen Việt.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai đã chậm xác định tiền thuê đất đối với phần diện tích cho thuê của 01 dự án; chậm xác định và thông báo tiền phải nộp đối với các dự án được gia hạn thời gian sử dụng đất; giảm tiền thuế đất đối với 03 dự án thuộc Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico không đúng quy định; miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản đối với 01 dự án khi chưa đủ điều kiện miễn giảm; không tính trừ thời gian chủ đầu tư chậm làm thủ tục miễn tiền thuê đất theo quy định đối với 3 dự án; chưa thu tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 04 dự án.

Chất lượng công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng của một số dự án đầu tư xây dựng chưa tốt, dẫn đến dự toán gói thầu xây lắp tăng so với quy định, cần thu hồi về Ngân sách Nhà nước và giảm trừ khi quyết toán đối với các gói thầu có giá trị trúng thầu cao hơn dự toán sau khi xác định lại theo quy định là 2.133.918.629 đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra một số sai phạm trong công tác quản lý hành chính. Thực tế, một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác tiếp công dân; không ban hành, không công khai hoặc công khai không đầy đủ lịch tiếp công dân; không bố trí cán bộ tiếp công dân thường xuyên. Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn 2013-2015 và thủ trưởng một số địa phương, đơn vị chưa đầy đủ, thiếu số ngày so với quy định.

Các địa phương, đơn vị được thanh tra chưa thực hiện đầy đủ việc công khai minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách, công tác mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản, các nội dung về mua sắm tập trung...

Thanh tra Chính phủ kết luận tất cả các sai phạm trên trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và các Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực quản lý hành chính, quản lý sử dụng đất, đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan…

Thanh tra Chính phủ kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chỉ đạo tại Văn bản số 3809/VPCP-V.I ngày 03/12/2021, tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra những hạn chế, thiếu sót đã nêu tại phần kết quả thanh tra, trên cơ sở đó có hình thức xử lý phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời xác định biện pháp khắc phục có hiệu quả những hạn chế, thiếu sót trên.

Nhất Long
Tag: Đồng Nai , Thanh tra Chính phủ , Quản lý đất đai , Nợ thuế sử dụng đất , UBND tỉnh Đồng Nai