PC Hải Dương: Công tác cán bộ được thực hiện theo quy định
Thứ Hai, 11/05/2020 16:44

Sau khi Tổng công ty Điện lực Miền Bắc có văn bản trả lời thông tin phản ánh, kiến nghị liên quan đến Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương), đại diện các đơn vị có thông tin phản ánh đã bày tỏ quan điểm đồng thuận và nhất trí.

Tuân thủ đúng quy định của ngành để phát triển!

Trước đó, ông Nguyễn Công Toản và ông Nguyễn Đình Hòa đại diện cho Công ty Cổ phần (CTCP) Đông Á và CTCP Kỹ thuật điện Hải Dương có đơn phản ánh về việc luân chuyển, bổ nhiệm ông Phạm Trung Nghĩa - Phó Giám đốc PC Hải Dương vi phạm công tác quản lý và sử dụng cán bộ, trái với Luật Phòng chống tham nhũng…

Ngày 24/4/2020, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) đã có Công văn số 2004/EVNNPC – KTTT trả lời thông tin phản ánh, kiến nghị của CTCP Đông Á và CTCP Kỹ thuật điện Hải Dương. Nội dung Văn bản số 2004/EVNNPC – KTTT của EVNNPC trả lời, viện dẫn các căn cứ pháp lý thuyết phục.

luat-su-lai-huy-phat-w1000-h667.jpg

Công văn số 2004/EVNNPC-KTTT ngày 24/4/2020 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Do đó, ngày 7/5/2020, ông Nguyễn Công Toản và ông Nguyễn Đình Hòa đã làm đơn gửi các cơ quan ban ngành, bày tỏ quan điểm đồng thuận và nhất trí với Văn bản số 2004/EVNNPC-KTTT của EVNNPC và xin rút lại tất cả các ý kiến, kiến nghị đã nêu trong đơn gửi tới các cơ quan chức năng.

luat-su-lai-huy-phat-w1000-h667.jpg

CTCP Đông Á và CTCP Điện lực Hải Dương có đơn xin rút lại những thông tin mà đơn vị đã kiến nghị

Trước đó, Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Giám đốc PC Hải Dương đã chấp thuận, nhất trí tuyệt đối với 100% số phiếu bầu giới thiệu ông Phạm Trung Nghĩa - Phó giám đốc vào vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Hải Dương và gửi quy trình sang Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương xem xét kiểm tra.

Ngày 25/03/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương đã Công văn số 1142/-CV/TU nhất trí ông Phạm Trung Nghĩa giữ chức Chủ Tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương.

Vượt qua được quy trình kiểm soát nghiêm ngặt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương , ông Phạm Trung Nghĩa, tiếp tục được Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra, xem xét cẩn trọng và đồng thuận nhất trí ra Quyết định số 129/QĐ-HĐTV ngày 4/5/2020 bổ nhiệm ông Phạm Trung Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương từ ngày 1/6/2020.

Trước những kiến nghị của CTCP Đông Á, CTCP Kỹ thuật điện Hải Dương và văn bản trả lời của EVNNPC, PV đã có buổi trao đổi với Luật sư Lại Huy Phát – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

luat-su-lai-huy-phat-w1000-h667.jpg

Luật sư Lại Huy Phát - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Luật sư Phát khẳng định: Theo Điều 56.1 của Quy chế về công tác cán bộ trong tập đoàn có nội dung hoàn toàn phù hợp với Điều 7 của Quy định 98-QĐ/TW.

Bên cạnh đó, đối chiếu với các văn bản cá biệt áp dụng với ông Nghĩa, thì quy trình, thủ tục về việc luân chuyển ông Nghĩa đã được các cấp có thẩm quyền thực hiện đúng, đủ. Khi xét thấy cần thiết, cấp có thẩm quyền quyết định dừng xem xét luân chuyển ông Nghĩa ở thủ tục “gặp gỡ cán bộ để trao đổi chủ trương luân chuyển” theo quy định tại Điều 56.1. c nêu trên.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và cá nhân ông Phạm Trung Nghĩa đã tuân thủ các quy định của Đảng, hệ thống pháp luật của Nhà nước (Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định 59/2019/NĐ-CP, Nghị định 26/2018/NĐ-CP) và các văn bản pháp lý nội bộ (Quyết định 253/QĐ-EVN, Quyết định 116/QĐ-EVN, Quyết định 1551/QĐ-EVNNPC) cũng như văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp có thẩm quyền.

Quy định 98-QĐ/TW cũng cho thấy Trung ương Đảng hướng dẫn: Đối với ngành, lĩnh vực, cơ quan Nhà nước nào thì phải tự quyết định và chủ động lập kế hoạch luân chuyển, bảo đảm sự linh hoạt, tính thống nhất, phù hợp với đặc thù hoạt động của từng ngành, lĩnh vực, cơ quan nhà nước đó.

Theo hồ sơ, bà Nguyễn Thị Thanh Giang - vợ của ông Phạm Trung Nghĩa được tuyển dụng ngày 29/9/2005, được điều động làm việc tại Phòng Tổ chức và Nhân sự từ đó cho đến nay. Năm 2006, ông Phạm Trung Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thanh Giang kết hôn. Ngày 15/2/2012, bà Nguyễn Thị Thanh Giang được Giám đốc Công ty (thời điểm đó là ông Nguyễn Trọng Hữu) bổ nhiệm lần đầu làm Phó Trưởng phòng TC&NS công ty, được phân công phụ trách công tác bảo hiểm, y tế, quản lý hồ sơ nhân sự cán bộ công nhân viên (riêng công tác tổ chức và nhân sự do Trưởng phòng TC&NS trực tiếp phụ trách). Ngày 18/5/2014, ông Phạm Trung Nghĩa được Giám đốc Công ty bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.

Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Giang không thuộc trường hợp là lãnh đạo đơn vị (theo Điều 3.18, các trường hợp là lãnh đạo đơn vị gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng/ban).

Đối với trường hợp bà Phạm Thị Quyên - chị gái ruột của ông Phạm Trung Nghĩa, vào tháng 3/2010 được Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (thời điểm đó là ông Nguyễn Trọng Hữu) bổ nhiệm lần đầu chức vụ Giám đốc Điện lực Cẩm Giàng (đơn vị phụ thuộc của đơn vị cấp III) sau đó được bổ nhiệm lại cho đến nay.

Cũng tương tự quan hệ công tác giữa ông Phạm Trung Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thanh Giang như đã phân tích ở trên, tính đến thời điểm hiện tại, bà Phạm Thị Quyên đang đảm nhận vị trí công tác là Giám đốc Điện lực huyện Cẩm Giàng.

Bà Phạm Thị Quyên cũng không thuộc trường hợp bị cấm bởi bà Phạm Thị Quyên đang điều hành Điện lực cấp IV hoạt động theo hình thức báo sổ (khi ông Phạm Trung Nghĩa được giao vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương) theo quy định tại Điều 20.3 của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng chống tham nhũng thì quan hệ công tác giữa ông Phạm Trung Nghĩa và bà Phạm Thị Quyên là không vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Phúc Thọ
Tag: PC Hải Dương , Điện lực Hải Dương , công tác cán bộ