Bắc Ninh: Doanh nghiệp tố cán bộ Phòng Tài nguyên và môi trường nhũng nhiễu
Thứ Năm, 21/05/2020 21:36

Tòa soạn nhận được đơn kêu cứu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Năng lượng Biomass cho rằng doanh nghiệp đã gặp một công chức là lãnh đạo Phòng TNMT huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) có dấu hiệu nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đơn kêu cứu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Năng lượng Biomass (Công ty Biomass- địa chỉ tại số 11A Hồng Hà, Phường 2, quận Tân Bình, TPHCM), ngày 25/11/2019, doanh nghiệp có nộp một bộ hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 04/12/2019, Công ty Biomass nhận được Công văn số 1130/TNMT-MT của Phòng TNMT có nội dung trả lại cho doanh nghiệp hồ sơ đã nhận với lý do không đủ căn cứ thẩm định.

Nội dung Công văn số 1130 nêu rõ: “Để có đủ căn cứ trong việc thẩm định... Phòng TNMT huyện Gia Bình đề nghị Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Năng lượng BIOMASS cung cấp quyết định và hồ sơ pháp lý liên quan báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với mục tiêu Dự án Xây dựng và cho thuê nhà xưởng của Công ty CP Công nghiệp – Việt Mỹ (đơn vị cho thuê nhà xưởng)”.

Đại diện Công ty Biomass cho rằng, Công văn số 1130 ban hành trái quy định của pháp luật về cả nội dung và hình thức văn bản.

Cụ thể, về nội dung, Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành phần hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường gồm: 01 bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường; 01 báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, cơ sở. Việc Phòng TNMT yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thêm một loại hồ sơ khác không có trong quy định của pháp luật là không đúng;

Về mặt hình thức văn bản, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP quy định, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do. Mẫu thông báo này là mẫu số 04 phụ lục VII ban hành kèm theo nghị định. Như vậy, Công văn số 1130 mà Phòng TNMT đã ban hành là văn bản do cán bộ nơi đây tự "sáng tạo" ra, không đúng với mẫu văn bản quy định.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, ngày 10/12/2019, Công ty Biomass ủy quyền cho Công ty Luật TNHH Niềm tin Công lý soạn thảo và gửi văn bản nêu ý kiến của doanh nghiệp gửi tới Phòng TNMT đề nghị xem xét lại quá trình giải quyết hồ sơ. Ngày 16/12/2019, Phòng TNMT ban hành Công văn số 1162/TNMT-MT phúc đáp lại Công ty Biomass.

gia-binh-1-w960-h498.jpg

gia-binh-1-w960-h498.jpg

Đơn kêu cứu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Năng lượng Biomass gửi Tòa soạn

Công văn số 1162 cho rằng việc Phòng TNMT yêu cầu Công ty Biomass phải cung cấp thêm tài liệu khác ngoài những tài liệu được liệt kê trong Nghị định số 40/2019/NĐ-CP là có cơ sở. Cơ sở mà Phòng TNMT đưa ra là một dòng trong biểu mẫu số 02, phụ lục VII, mục I, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP. Biểu mẫu này do Chính phủ ban hành làm mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp tham khảo để lập hồ sơ.

Trong biểu mẫu có ghi: “Chúng tôi gửi kèm theo dưới đây Phụ lục các hồ sơ, văn bản có liên quan đến dự án, cơ sở (nếu có và liệt kê cụ thể)”. Từ câu văn này trong biểu mẫu dùng để doanh nghiệp tham khảo soạn thảo văn bản do chính mình ban hành, Phòng TNMT suy diễn cho rằng đây là căn cứ pháp luật cho phép phòng có quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thêm tài liệu khác.

Công ty Biomass đã cử người đến gặp trực tiếp lãnh đạo Phòng TNMT huyện Gia Bình để giải thích rằng căn cứ mà phòng đã trích dẫn không phải và quy phạm pháp luật vì nó không phải là quy tắc, chuẩn mực mang tính bắt buộc chung đối với tất cả các chủ thể, nó cũng không được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đó chỉ là nội dung diễn giải trong văn bản do doanh nghiệp ban hành và doanh nghiệp có quyền tùy nghi lựa chọn trong việc có sử dụng hay không sử dụng nội dung đó.

Sau khi nghe đại diện Công ty Biomass giải thích, vị lãnh đạo này khẳng định: “Nó được ban hành trong Nghị định 40 thì đương nhiên nó là quy phạm pháp luật”. Không đồng ý với giải thích của vị lãnh đạo nói trên, Công ty Biomass tiếp tục liên hệ gặp lãnh đạo cao hơn của vị này nhưng không được gặp với lý do bận công tác.

Công ty Biomass đã làm đơn gửi Thanh tra huyện Gia Bình thì nhận được trả lời “không thuộc thẩm quyền”. Công ty Biomass tiếp tục gửi đơn đến UBKT huyện ủy Gia Bình thì UBKT thông báo là đã thống nhất giao UBND huyện Gia Bình xử lý. Công ty Biomass gửi đơn đến Chủ tịch UBND huyện thì Chủ tịch UBND huyện chuyển đơn sang Phòng TNMT.

Công ty Biomass cho biết, hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến nay đã hơn 05 tháng chưa được giải quyết, hàng hóa nhập về phải để tạm ở cửa khẩu vì chưa được phép đưa về kho do chưa hoàn thiện hồ sơ môi trường, đơn kêu cứu doanh nghiệp gửi khắp các cơ quan hành chính nhưng bị đẩy đi lòng vòng không có hồi kết. doanh nghiệp không biết phải kêu ai?

Anh Ngọc
Tag: doanh nghiệp , Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Năng lượng Biomass , Phòng TNMT huyện Gia Bình
Tiêu điểm Bà Rịa-Vũng Tàu: Tiết kiệm ít, nhà thầu “quen” vẫn liên tục trúng thầu Bà Rịa-Vũng Tàu: Tiết kiệm ít, nhà thầu “quen” vẫn liên tục trúng thầu Quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải: Nội dung vụ án (Bài 1) Quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải: Nội dung vụ án (Bài 1)